N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

To, co vám připadá jako trest, není ničím než působením přírodních zákonů.


Bůh, na kterého čekáme

Tato kniha hovoří o Bohu budoucnosti, jehož jedinou emocí je bezpodmínečná láska k celému lidstvu a životu samotnému a jehož zájmem není nic jiného, než vytvářet a podporovat život v jeho vznešenosti a kráse. Kniha, která překvapuje svým rozšířeným pohledem na teologii na kosomologii, nabízí světu východisko z neustálého soužení a ukazuje lidem v pravý včas odbočku z cesty, která je cestou vedoucí k sebedestrukci.
 
      Zpět na seznam      > Další

Všechny velké pravdy se napřed zdají být rouháním. Lidstvo si brzy vytvoří nový druh duchovnosti. Když lidstvo tuto Novou duchovnost přijme, každá lidská činnost bude transformována. Výchova a vzdělávání budou zaměřeny především na tvořivost; podnikání na hojnost a její dostupnost a dosažitelnost; v politice bude hlavní pozornost věnována jednotě; náboženství se bude soustřeďovat na respektování rozdílů a ve vztazích bude nejdůležitější osobní růst. Tato kniha hovoří to tom, že lidé se brzy naučí nově prožívat svůj vztah k Bohu a díky tomu konečně uzdraví i vztahy mezi sebou.