N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení.


Přijímání Boha

V Knize Přijímání Boha N. D. Walsch zkoumá vývoj deseti iluzorních představ o lidském životě, a to jak je rozeznat a proměnit, jak změnit své myšlenky a přesvědčení, abychom si mohli vědomě vytvářeli svou realitu a uspět ve snaze o proměnu světa. Potom, co jsme začali rozhovor s Bohem a vytvořili s ním osobní přátelství, tato část ze série pojednává o sdílení jednoty s Bohem a je určena pro ty, kteří jsou připraveni postoupit dále...
 
      Zpět na seznam      > Další

Nejdřív jsme měli rozhovor.

Z toho vzniklo přátelství.

A dnes stojíme na prahu duchovní jednoty... na prahu Přijímání Boha...

Přicházím k vám v této době, abyste mohli začít nové tisíciletí novým způsobem: abyste Mě konečně poznali a abyste Mnou navždy byli.

Zvolil jsem pravý čas. Své poselství jsem vám začal předávat na začátku minulého desetiletí, v našem rozhovoru jsem pokračoval během posledních let dvacátého století a v posledních hodinách druhého tisíciletí jsem vám vysvětlil, jak se Mnou můžete navázat přátelství.

Dnes, na počátku nového tisíciletí, k vám hovořím proto, abychom mohli žít ve vzájemném spojení.

Rozhodnete-li se žít ve spojení s Bohem, konečně poznáte mír, bezmeznou radost, bezpodmínečnou lásku a naprostou svobodu.

Přijmete-li tuto pravdu, změníte svět.