N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Chovat se k druhým láskyplně neznamená dovolit jim všechno.


Přátelství s Bohem

V této knize s námi N. D. Walsch sdílí poslední část své cesty a vede nás k tomu, abychom prohloubili a posilnili své vlastní spojení s Bohem. Stejně jako v jiných vztazích je rozhovor prvním krokem k tomu, abychom získali důvěru, vybudovali vztah a vytvořili vzájemné spojení. A tak potom, co jsme Bohu nejdříve naslouchali, dalším přirozeným krokem je navázat přátelství, abychom si tak k Bohu vybudovali svůj vlastní jedinečný vztah.
 
      Zpět na seznam      > Další

Rozhovor se stává přátelstvím...

Tvůj vztah ke mne se neliší od tvého vztahu k lidem. Chceš-li navázat vztah s nějakým člověkem, obvykle začneš rozhovorem. Je-li rozhovor úspěšný, začneš budovat přátelství. Je-li přátelství úspěšné, máš pocit splynutí s přítelem. Přesně tak je tomu i se mnou.

Nejdříve máme rozhovor.

Každý z vás prožívá rozhovor s svým vlastním způsobem - různým způsobem v různých chvílích. Vždycky je to dvoustranný rozhovor. Právě takový, jako máme teď. Může to být rozhovor v "tvé hlavně", nebo na papíře. Moje odpovědi mohou přicházet také ve formě písničky, kterou někde uslyšíš, nebo filmu, který uvidíš, nebo přednášky, které se zúčastníš, nebo novinového článku, který budeš číst, nebo nahodilé poznámky přítele, kterého "náhodou" potkáš na ulici.

Jakmile si uvědomíš, že spolu neustále hovoříme, můžeme navázat přátelství.