N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Můžete dělat, být a mít všechno, co si dokážete představit.


Hovory s Bohem - Kniha 3

Třetí kniha z trilogii Hovory s Bohem dále rozvíjí témata jako například: podstata duše, prostoru a času a život vysoce vyspělých společností. Neale shrnuje svůj vnitřní dialog trvající šest let v tomto fascinujícím zkoumání života, vesmíru a našeho vztahu k Bohu. Neale klade své vlastní otázky a Bůh na ně odpovídá – moudře, vtipně a často překvapivě.
 
      Zpět na seznam      > Další

Rozhovor pokračuje...

Vždycky jsi součástí Boha, neboť od něho nejsi nikdy oddělený.

Toto je základní pravda tvé existence. Jsme jeden celek. Takže teď znáš celou pravdu.

Tato pravda je potravou pro tvou hladovou duši. Najez se jí. Svět žízní po této radosti. Napij se jí. Udělej to na mou počest.

Neboť pravda je tělo a radost je krev. Tělo a krev Boha, který je láska.

Pravda.
Radost.
Láska.

Jedno vede k druhému a nezáleží na pořadí. Všechno vede ke mně. Já jsem všechno.

Končím tento rozhovor tak, jak jsem jej začal. Dal jsem ti pravdu. Dal jsem ti radost. Dal jsem ti lásku. Dal jsem ti odpovědi na největší tajemství života. Zbývá jen jediná otázka. Touto otázku náš rozhovor začal.

Otázka není, kde komu mluvím, otázka je, kdo mě poslouchá?