N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nejdříve jdi tam, kde máš uloženu nejvyšší představu o své osobě. Přestav si, jak bys vypadal, kdybys tuto představu každý den realizoval.


Návrat domů k Bohu - Život, který nikdy nekončí

Nic neupoutává zájem lidí více a neexistuje nic, co by nahánělo lidem strach více, než prožitek smrti. V této poslední knize ze série HSB klade N. D. Walsch otázky týkající se smrti a umírání. Prostřednictvím svého hlubokého osobního dialogu zkoumá proces, kterým musí všechny lidské bytosti ukončit dny své pozemské existence. Tato úžasná spirituální úvaha nabízí naději, útěchu a překvapivá odhalení pro celé lidstvo.
 
      Zpět na seznam      > Další