N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Můžete dělat, být a mít všechno, co si dokážete představit.


Hovory s Bohem - Kniha 2

„Dialog“ N. D. Walsche s Bohem pokračuje v druhé knize z trilogie Hovory s Bohem. V této části Bůh navrhuje sociální, sexuální, vzdělávací, politickou, ekonomickou a teologickou revoluci – změnu v osobních paradigmatech člověka, která by následně přinesla transformaci ve světě.
 
      Zpět na seznam      > Další

Rozhovor pokračuje...

...tato změna od vás bude vyžadovat velkou moudrost, velkou odvahu a velkou vytrvalost. Neboť strach vám bude našeptávat, že tyto myšlenky jsou mylné. Strach bude tyto vznešené myšlenky nahlodávat a vy si začnete myslit, že jsou prázdné...

Nikdy však nevytvoříte společnost, po jaké jste vždycky toužili, dokud nepoznáte nejvyšší pravdu: Co děláte druhým, děláte sobě; co neuděláte pro druhé, neuděláte pro sebe; utrpení druhých je utrpením vaším; radost druhých je radostí vaší. Když se toho všeho vzdáte, vzdáte se části svého já.

Je čas začít nový život. Musíte si uvědomit, čím skutečně jste, abyste se opět stali viditelnými. Neboť jste-li viditelní a je-li viditelný i váš opravdový vztah k Bohu, pak jsme neoddělitelní.

A nic nás už nikdy neoddělí.