N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Máš právo na radost.


Malá duše a Slunce

Tento příběh je podobenství z Knih Hovory s Bohem, které Neale přizpůsobil pro děti ve věku 7-12 let. Kniha, která je doplněna nádhernými ilustracemi Fanka Riccia, se zaměřuje na pochopení daru, který vzájemně sdílíme: "K tomu, abychom si mohli uvědomovat světlo, musíme poznat tmu." Navíc pak, pokud chceme, abychom byli obdařeni pochopením, musíme taktéž chápat druhé.
 
      Zpět na seznam      > Další

Byla nebyla jedna Malá duše. A tato Malá duše věděla, že je Světlo, jedním z miliónů, miliard Světel, které společně tvoří Universum. Naše Malá duše ale chtěla prožít jaké to je být Světlem. A Bůh řekl, že jestliže chce Malá duše poznat Světlo, musí nejprve poznat Tmu. Protože jak bychom poznali co je nahoře, kdyby nebylo dole? Jak bychom poznali teplé, kdyby nebylo studené, rychlé, kdyby nebylo pomalé? Malá duše pochopila, že chce-li poznat, čím skutečně je, musí poznat také pravý opak.

"Je to velký dar," řekl Bůh, "protože bez něho byste nemohli poznat, jaké věci skutečně jsou." A tak se Malá duše vydala na dobrodružství. A její dobrodružství je možná podobné tomu, které prožíváme my všichni.