N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Obrať svůj pohled do světa, slyš můj hlas všude, kam vstoupíš.


Chvíle Boží milosti

Kniha Chvíle Boží milosti je inspirující sbírka skutečných životních příběhů o tom, jak nás Bůh tisíci způsoby žehná a jedná jako všudypřítomná a zázračná sila. Jsou to příběhy od obyčejných lidí, kteří vypráví o svých zážitcích a které Neale dává do souvislosti s myšlenkami a poselstvími knih HSB. Chvíle Boží milosti dokazují, že prožitky Boha se netýkají pouze biblických postav v dávných dobách, ale že se dějí neustále a všude.
 
      Zpět na seznam      > Další