N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Svou spásu najdete ve svém jednání, nikoli v jednání druhých.


Tak se změň

Knížka Tak se změň, která je rozšířeným pokračováním knížky Poslové světla se zaměřuje především na koncept "bytí". Knížka se navíc dotýká tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces proměny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.
 
      Zpět na seznam      > Další

Život - to je Bůh... to znamená Ty - se budeš pořád měnit. Je to tvá přirozenost. Je to přirozeností všeho. To je důvod, proč nyní nemůžeš začít s přeměnou sebe sama. Ty se už měníš. Ode dne, kdy ses narodil (a ještě předtím), jsi nic jiného nedělal.

A proto ti tato kniha nemůže ukázat, jak máš přetvořit sebe sama, ale spíše ti má otevřít oči, aby sis uvědomil, že ty sám už vlastně děláš to, co sis myslel, že ti tato kniha může ukázat, jak to máš dělat.

Ty už víš, jak "přetvořit sebe sama". Ve skutečnosti ty nevíš, jak to nedělat. Neboť ve své přirozenosti jsi tím, kdo tvoří a přetváří.

Dokud si to neuvědomíš, bude pro tebe nemožné vytvořit si vědomě to, co sis zvolil. Neboť nemůžeš prožívat to, co si neuvědomuješ, že tím jsi. A nemůžeš dělat to, co si nemyslíš, že bys mohl udělat.