N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nechť vaše Láska vypudí vaše milované do světa, aby si uvědomili, čím jsou.


O lidských vztazích

Všechno, co o sobě víme a co prožíváme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Tato kniha, která zahřeje u srdce hovoří o smyslu a fungování vztahů. Vysvětluje, jak nám naše spojení s ostatními přináší možnost prožívat sebe sama a uvědomovat si to, kdo jsme, a to způsobem, který nám nic jiného nemůže nahradit. Toto pochopení nám nejenom otevírá dveře ke vztahům s ostatními, ale také rozšiřuje spojení a vztah k sobě samým.
 
      Zpět na seznam      > Další

Všichni máme vztahy. Máme vztah ke všemu a ke všem, stále. Máme vztah k sobě, k rodině, k okolí, k práci, jeden k druhému. Vše, co o sobě víme chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy.

Z tohoto důvodu jsou vztahy - všechny vztahy posvátné. A někde v nejskrytějších hlubinách svých srdcí a duší to víme. Proto tolik po vztazích toužíme - po vztazích, které by v našem životě něco znamenaly. To je také, bezpochyby, důvod, proč s nimi máme takové problémy. Opravdu nic nezpůsobilo lidstvu více problémů, nepřineslo více bolesti, nevyvolalo více utrpení či dokonce nemělo za následek více neštěstí než to, co nám mělo přinášet největší radost - naše vzájemné vztahy.

Oč tady tedy jde? O čem to tady mluvíme? Myslím, že to vím. Ne že bych byl nějaký génius, ale jsme dobrý posluchač. Velmi dlouho jsem se jenom ptal. Není nutné, aby jste se mnou sdíleli víru ve zdroj odpovědí jenom proto, abyste z nich mohli z těchto odpovědí mít prospěch. Postačí, abyste dokázali připustit, že - pokud jde o vztahy - může existovat něco, čemu většina z vás nedokáže porozumět, pokud to ale dokážeme, můžeme změnit všechno. A což vám nakonec umožní prožívat vztahy jenž jsou zdrojem radosti.