N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Doopravdy si přeji to, co ty si doopravdy přeješ. Nic jiného a nic víc.


Kniha o plném a správném životě

Žít plným a správným životem znamená pojmout vědomí, že jsme součástí celistvého systému, celistvého plánu a celistvé reality. V tomto živém inspirativním rozhovoru N. D. Walsch hovoří o široké škále témat. Pomáhá nám znovuvytvořit si vizi vlastního života a přijmout tak nové tvořivé chápání toho, jak životní proces ve skutečnosti funguje a taktéž jaký je význam skutečného začlenění se a spojení s naším okolím.
 
      Zpět na seznam      > Další

O životě jsem se dozvěděl, že když žijeme komplexně, žijeme i svatě. Dvacet pět let jsem hledal cesty, jak žít svůj život jako plnohodnotný a komplexní člověk. První věc, kterou jsem pochopil, byla, že mám-li žít integrovaným životem, musím se daleko více integrovat do svého prostředí. To jest stát se jedno a totéž, spojit se, a pak se svým okolím zacházet tak, jako by to byla část mé osobnosti, tedy nikoliv něco vnějšího, od čeho bych se měl oddělit.

Holistický život znamená uvědomit si, že jsem částí celého systému, celé myšlenky, celé reality a že cokoli řeknu, co si pomyslím a co udělám, tuto realitu ovlivní a do jisté míry i vytváří.