N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení.


Hovory s Bohem - Kniha 1

První část mimořádné trilogie Hovory s Bohem zaznamenává úvodní „dialog“ N. D. Walsche s Bohem. Tato kniha pojednává o osobních otázkách týkajících se například vztahů, hojnosti, dobra a zla, na které Bůh dává jasné a srozumitelné odpovědi. Při čtení knihy si uvědomíte, že v pozadí tohoto autorova rozhovoru s Bohem jde o vaše pochopení a o váš rozhovor s Bohem, který je ve skutečnosti předmětem této nezapomenutelné knihy.
 
      Zpět na seznam      > Další

Slyším, jak tvé srdce pláče. Vidím, jak tvá duše hledá. Znám tvou hlubokou touhu po pravdě. Voláš po ní v bolestech i v radosti. Nekonečně dlouho mě úpěnlivě prosíš: Ukaž se mi. Odhal se mi. Toužím po srozumění.

Nyní tak činím. Otevřeně, jazykem prostým a tak přímým, že nemůžeš neporozumět a ztratit se v záplavě slov.

Tak prosím. Zeptej se Mě na cokoliv, opravdu na cokoliv, a Já ti odpovím. Stojí při Mne celý vesmír. Tak tedy hledej; tato kniha není jediný Můj nástroj. Můžeš položit otázku a pak knihu odložit. Ale dívej se.

Naslouchej.

Slovům písně, kterou vzápětí uslyšíš. Poselství knihy, kterou budeš číst. Pointě filmového příběhu, který příště uvidíš. Náhodné promluvě člověka, kterého právě potkáš. Propříště naslouchej šumění řeky, hukotu moře, hlasu vánku, který tě ovívá - to vše je Mým záměrem; všechny tyto cesty vedou ke Mně. Popovídáme si, pokud budeš naslouchat. Pozveš-li Mně, přijdu. Ukážu ti, že jsem do věků existující a všudypřítomný.

Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota naslouchat.