N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nesnažte se zjistit čím jste, ale stát se tím, čím chcete být.


Kdo jsme myHumanity´s Team

je celosvětové hnutí založené

Nealem Donaldem Walschem

jehož cílem je společné úsilí za proměnu
světa na základě sdílení přesvědčení, že
jsme všichni jedním celkem.

Cílem Humanity´s Teamu je vytvořit prostředí pro lidi, kteří chtějí svobodně prožívat sami sebe tak, jak cítí v hloubi svého srdce. I když žijeme ve společnosti, která si postavila různá omezení ve formě zákonů, morálky a náboženství, poskytuje dostatek prostoru pro naše sebevyjádření. Chce to jen chtít začít dělat něco jinak.

Na začátku jsme se nechali inspirovat myšlenkami z knihy „Hovory s bohem“ od N.D.Walsche. Nadchla nás představa, že bychom mohli uskutečnit svoje nejkrásnější sny o tom, jak prožít život. Proto jsme se připojili k celosvětovému hnutí Humanity´s Team.

Abychom se mohli začlenit do společnosti s právním rámcem, organizovat akce pro veřejnost a přijímat sponzorské dary, založili jsme občanské sdružení. Tyto stránky slouží jak pro podporu tohoto sdružení, tak pro příznivce nezávislého hnutí.

Členem hnutí se může stát každý, koho oslovují myšlenky Nové spirituality. Nemusí se nijak registrovat, stejně tak přístup na naše akce není ničím podmíněn. Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo dovršil věk 18 let nebo dodal písemný souhlas zákonných zástupců, doručil svoji písemnou přihlášku zástupci HT a podporuje činnost HT ČR libovolnou finanční částkou měsíčně převodem na bankovní účet HT ČR.