N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Obrať svůj pohled do světa, slyš můj hlas všude, kam vstoupíš.


Humanity´s Team


Jedním z možných způsobů, jak sdílet a šířit poselství knih Hovory s Bohem, je zapojit se do hnutí Humanity´s Team. Toto hnutí je otevřeno všem lidem, kteří se zamýšlí nad životem a kterým záleží na vývoji a směřování naší Země a lidstva.

Více o této organizaci a jejím působení si můžete přečíst na samostatných stránkách Humanity´s Team. Jeho členové se vedle sdílení poselství Hovorů s Bohem zaměřují také na aktivní šíření těchto myšlenek mezi širokou veřejnost a pořádání dalších souvisejících aktivit.