N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Tvá nespokojenost a úzkost pocházejí z toho, že neposloucháš svou duši.


O seminářích a dalších akcích Neale Donalda Walsche

O seminářích

„Pocity z osobního setkání s Nealem při jeho veřejných vystoupeních se těžko dají popsat. Je to setkání s nádhernými myšlenkami, které člověka probouzí a zároveň povznáší. Je to setkání s hlubokou moudrostí, opravdovostí a radostí, které jako by přicházely zvenku i zevnitř zároveň...“ naše dojmy z vystoupení Neala v Zürichu, 2002“

Semináře Neala D. Walsche jsou určeny pro ty, kteří chtějí porozumět na hlubší úrovni poselstvím knih Hovory s Bohem. Jsou pro ty, kteří se skutečně snaží začlenit do svého každodenního života myšlenky a principy, které začali chápat díky těmto působivým knihám. Je to příležitost opravdu prožít tato poselství na živo ve společnosti Neala a dalších stejně smýšlejících lidí.

Lidé, kteří se chtějí zúčastnit semináře s Nealem D. Walschem, mohou přijet na semináře pořádány Nadací „Conversations with God“ v Ashlandu ve státě Oregon v U.S.A. V současné době jsou na programu především semináře s názvem „Žít své životní poslání“ a „Přetvoření sebe sama“.

Neale D. Walsch mimo to cestuje na pravidelná turné a vystupuje na přednáškách a seminářích po celém světě. Tyto akce pořádají dobrovolníci a organizace z jednotlivých zemí s touhou přinést lidem ve své zemi možnost setkat se s Nealem a mít příležitost zažít jeho inspirující osobní vliv.

Lidé po celém světě se Neala ptají, co a jak mohou pro sebe i pro svět udělat, jak mohou použít energii, která se v nich probudila díky knihám Hovory s Bohem. Jak mohou využít této energie způsobem, který by přinesl viditelné změny v nich samých i v jejich světě. Lidé jsou si čím dál tím více vědomi, že více než kdy jindy, musíme vytvořit nový model toho, jak společně žít na této Planetě.

Poselství, nikoliv posel

Nealovy přednášky a semináře rozhodně nepatří mezi ty obvyklé typu: „myslete pozitivně“ nebo „dejte se dohromady“, které člověka vynáší někam nahoru... na chvíli. A nejsou to ani přednášky a semináře typu: „přijďte a přidejte se k nám při uctívání našeho guru“. Jde spíše o seriózní pohled na to, kam chceme směřovat - my jako celá Planeta - a jak se tam můžeme dostat. Je to o tom, jak můžete každý člověk opravdově ovlivnit toto směřování a jeho výsledek.

Pořádně se zasmějte

I když se jedná o seriózní věci, Neale podává poselství vtipným, zábavným a povznášejícím způsobem. Umí zaujmout takovým způsobem, že lidé s napětím sedí na kraji židle a sledují, co přijde dál. ...A také se neuvěřitelně hlasitě smějí.

Seminář Žít své životní poslání

Seminář „Žít své životní poslání“ je speciálně zaměřený program, který byl připraven tak, aby účastníky inspiroval k tomu, aby si přivolali svou nejkrásnější osobní vizi, jakou kdy o svém životě měli, a uskutečnili ji ve své realitě s využitím praktických vhledů z knih Hovory s Bohem.

Dnes, v této turbulentní době plné výzev, touží mnohem více lidí než kdy jindy přispět světu něčím, co v něm vyvolá změnu a co je vyjádřením toho, kým jsou. Dělat životní práci, která dává jejich duši smysl, je základní výzvou, se kterou se konfrontuje každý člověk na začátku 21. století. Už nás více neuspokojuje to, když děláme „jakoukoliv práci, která se nám naskytne“, abychom pouze měli nějaké zaměstnáni a zaplatili své účty. Život musí být o něčem více než jen o přežití. Naučili jsme se příliš mnoho a dospěli jsme příliš daleko. Už se jednoduše nemůžeme spokojit s ničím méně.

Těchto sedm dní, které opravdu mění životy lidí, může mít nesmírný význam pro ty, kteří dělají jen velmi málo z toho, na čem jim opravdu z hloubi duše záleží nebo co by jim přinášelo skutečnou radost z toho, Čím jsou. Teto program má bohatý obsah a poskytuje účastníkům motivaci a trvalou emocionální a spirituální podporu v procesu vyjasňování a rozhodování se, čím chtějí být a co chtějí dělat jako svou životní práci.

Seminář Přetvoření sebe sama

V knihách se říká, že účelem života je „přetvořit sebe sama v nového člověka podle té nejkrásnější vize té nejkrásnější představy, jakou člověk měl o tom Kým je“. Tento seminář je navržen tak, aby lidé měli možnost udělat právě toto. Na tomto pětidenním semináři Neale Donald Walsch sdílí s účastníky inspiraci poselství HSB, která podává v obsáhlém shrnutí.

Tento již tradiční program organizován Nadací 'Conversations with God', probíhá každoročně na závěr roku a stal se jejím nejpopulárnějším programem. Účastníci mají možnost z pohledu své duše shrnout rok, který právě uplynul, a dát si novoročná předsevzetí, jaká si ještě nikdy na Nový rok nedali. Lidé z celého světa se scházejí v krásném prostředí horského údolí v Ashlandu, aby sdíleli své zážitky a vhledy, nechali odejít všechno, co jim v předchozích 12 měsících přineslo smutek, a udělali místo pro požehnání a dary, které jim přinese nový rok.

Několik komentářů od účastníků seminářů

"Nejvíce se mi líbila intimní atmosféra, která vznikla v tak velké skupině naprosto cizích lidi a to v tak krátkém čase. Byla to pro mne zkušenost, kterou nelze lehce popsat a přiblížit těm, kteří tam nebyli." - Zoe, Portland.

"Líbil se mi pocit sdílení, lásky a jednoty mezi námi všemi. Nealův humor byl nakažlivý a vytvářel odlehčenou atmosféru; jeho jasné vyjadřování a způsob, jak dokáže věci vysvětlit, jsou opravdu obdivuhodné." - Patricia, Costa Rica.

"Měla jsem to štěstí zažít Neala v Austrálii. Neale naplnil mou duši vším, co dychtivě hledala. Cítila jsem, "že jsem doma" a zažila jsem mnoho "aha" momentů pravdy. Byla to pro mne a pro mnoho dalších lidí událost, která změnila naše životy" - Callee-Louise, Queesland.

"Za posledních více než 20 let jsem viděl doslovně stovky řečníků - takové osobnosti jako Anthonyho Robbinse, Toma Hopikinse, Zig Zagra, Sephena Coveyho, Denise Waitleyho a mnoho, mnoho dalších. Neale D. Walsch je bezpochyby jedinečný - co se týče stylu prezentace i svého poselství. Zapůsobí na Vás úžasným způsobem." - Paul, Itálie.
Seznam přednášek a seminářů Neale D. Walsche pořádaných v USA a v zahraničí najdete na stránkách Nadace 'Conversations with God' www.cwg.org.

Chcete-li si přečísti o přednášce a semináři s Nealem D. Walschem, které se uskutečnily v Praze v Květnu 2004, klikněte ZDE.