N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení.


Sdílení - Studijní skupinky HSB

Byli jste hluboce osloveni poselstvími knih Hovory s Bohem? Toužíte sdílet tyto myšlenky s lidmi podobného smýšlení? Nevíte si rady s tím, jak aplikovat některé principy a myšlenky z knih HSB v každodenních situacích a chtěli byste si o tom popovídat s druhými lidmi? Nebo třeba jen toužíte být s lidmi, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu jako vy? Mít možnost podělit se o své poznání a neobyčejné vhledy a zážitky? Od toho jsou tady Studijní skupinky HSB.

Studijní skupinky HSB

Účast na studijní skupince může být báječný způsob jak se setkat a spojit s ostatními lidmi, jejichž životy byly také hluboce ovlivněny poselstvími knih Hovory s Bohem. Skupinky vznikly na základě společné touhy několika čtenářů knih Hovory s Bohem, kteří se v místě svého bydliště, spojili dohromady. Po celém světě již funguje více než 400 Skupinek HSB a Center HSB, kde se lidé se zájmem o tyto knihy setkávají.

Máte pocit, že byste se rádi takové skupinky účastnili? Můžete si najít skupinku, která funguje nejblíže místu vašeho bydliště, a přidat se k ní, nebo si založit buďto sami nebo se svými přáteli svou vlastní. Pokud zcela nevíte, jak to udělat, nabízíme vám prostřednictvím příručky "Jak vést studijní skupinky" pár užitečných rad, které byly sestaveny na základě zkušeností Studijních skupinek HSB, jenž úspěšně fungují již delší dobu po celém světě.

Jak začít svou vlastní skupinku?

Organizátorem Studijní skupinky může být kdokoliv, kdo se cítí být osloven knihami Hovory s Bohem. Rozhodnutí stát se organizátorem a facilitátorem Studijní skupinky však se sebou nese i určitý závazek a odpovědnost. Měli byste se setkávat pravidelně a mít předem připravený určitý program. Materiály, které se budou číst, témata, o kterých se bude hovořit a diskutovat či sdílet své postřehy, názory a zážitky. Každá skupina by měla mít svá jasná pravidla fungování. Pravidelný čas a místo setkávání, způsob jakým začínáte a končíte skupinku, způsoby, jakým se účastníci hlásí do diskuse, kdy mohou diskutovat a kdy mají pouze naslouchat a podobě. Tato pravidla pomáhají vytvořit řád a vyjasnit tím osobní hranice pro všechny členy. Vytvořte určitý formát, který je vhodný pro vás a pro vaši skupinku. Když zkusíte formát, který nevyhovuje určité skupině, zkuste něco jiného. Když pocítíte, že vaše setkání skupinky probíhají příjemným způsobem, je to znamení, že jste objevili něco, co funguje.

Skupinky slouží opravdu jenom ke společnému studování informací a k diskusi a neměly by proto být zaměňovány s jakoukoliv poradenskou nebo terapeutickou skupinou. Smyslem skupinky by mělo vždy být pomáhat druhým objevit v sobě jejich vlastní moudrost. Doporučujeme proto držet se rad a principů uvedených v příručce "Jak vést studijní skupinky", kterou najdete dále. Skupinky fungují samostatně a nezávisle, nemají žádný přímý vztah s Nealem nebo jeho Nadací ani s tvůrci těchto stránek. K založení skupinky nepotřebujete souhlas nikoho a program a činnost si skupinky určují a řídí sami.

Zapojení se do organizace Humanity´s Team

Jedním z dalších možných způsobů jak sdílet a šířit poselství knih Hovory s Bohem je zapojit se do organizace Humanity´s Team. Organizace Humanity´s Team je otevřena všem lidem, kteří se zamýšlí nad životem a kterým záleží na vývoji a směřování naší Země a lidstva. Více o této organizaci a jejím působení si můžete přečíst na samostatných stránkách Humanity´s Team. Její členové se vedle sdílení poselství Hovorů s Bohem zaměřují také na aktivní šíření těchto myšlenek mezi širokou veřejnost a pořádání dalších aktivit, jako jsou například celostátní setkání členů Humanity´s Team.

Máte-li zájem kontaktovat se s lidmi, jenž se zajímají o poselství knihy Hovory s Bohem, kontaktujte Koordinátory Humanity´s Team pro Českou republiku na adrese: E-mail: info@humanitysteam.cz
Jak vést studijní skupiny (formát Microsoft Word)