N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Hledáte nový svět, Přestaňte jej hledat. Začněte jej tvořit.


Deset iluzorních představ


Přijímání Boha, str. 19-20; 77-78

 1. Existují potřeby.


 2. Existuje neúspěch.


 3. Existuje nedostatek.


 4. Existují požadavky.


 5. Existuje poslední soud.


 6. Existuje odsouzení.


 7. Existuje podmíněnost.


 8. Existuje nadřazenost.


 9. Existuje nevědomost. ~

Všichni víte, čím opravdu jste. Jste podstatou lásky. Nemusíte se nic učit. Stačí se rozpomenout.

Vaši teologové vám říkají, že nemůžete poznat Boha. Říkají vám, že už vaše otázky Mě urážejí. To ale není pravda.

Bylo vám řečeno, že od vás něco potřebuji a že když mi to nedáte, nemusíte se ke Mně vrátit. To ale není pravda.

Bylo vám řečeno, že jste ode Mě odděleni a že jste odděleni jeden od druhého. To ale není pravda.

Bylo vám řečeno, že na světě je nedostatek a že musíte o všechno bojovat. Musíte bojovat dokonce i o Boha. To ale není pravda.

Bylo vám řečeno, že když neděláte, co vyžaduji, budete potrestáni, a že vás odsoudím k věčnému utrpení. To ale není pravda.

Bylo vám řečeno, že Moje láska k vám je podmínečná a že když splníte všechny Moje požadavky, budete nadřazení. To ale není pravda.

A nakonec vám bylo řečeno, že nevíte, zda jsou tato tvrzení pravdivá, a že se to nikdy nedovíte, protože to přesahuje vaše chápání. To ale není pravda.

Ani jedno z těchto tvrzení není pravdivé.


PRAVDA je tohle...

 1. Bůh nic nepotřebuje.


 2. Bůh nemůže neuspět a ani vy nemůžete neuspět.


 3. Nic není od ničeho oddělené.


 4. Na světě je dostatek.


 5. Nemusíte nic dělat.


 6. Nikdy nebudete souzeni.


 7. Nikdy nebudete odsouzeni.


 8. Láska si neklade žádné podmínky.


 9. Nic nemůže být nadřazeno samo sobě.


 10. To všechno už víte.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam