N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

To, co vám připadá jako trest, není ničím než působením přírodních zákonů.


Devět nových odhalení


Nová proroctví, str. 267
  1. Bůh nikdy nepřestal komunikovat s lidmi. Komunikuje s nimi a skrze ně od počátku času. A dělá to dodnes.

  2. Každý člověk je stejně výjimečný jako každý člověk, který kdy žil, který žije dnes a který bude žít v budoucnosti. Všichni jste mými posly. Každý z vás. Každý den přinášíte životu poselství o životě. Každou hodinu. Každou minutu.

  3. Žádná cesta k Bohu není lepší než jakákoli jiná. Žádné náboženství není "jediné pravé náboženství", žádný národ není "vyvolený národ" a žádný prorok není "největší prorok".

  4. Bůh nic nepotřebuje. Bůh nepotřebuje nic ke štěstí. Bůh je štěstí. Proto Bůh od nikoho nic nevyžaduje.

  5. Bůh nežije ve vesmíru ani mimo vesmír a nemá stejné citové potřeby jako člověk. To, čím je Bůh, nelze zranit, a proto Bůh nemá potřebu nikoho trestat a nikomu se mstít.

  6. Všechno je jedno a totéž. Existuje jen jediný celek a všechno je součástí tohoto jediného celku.

  7. Samo o sobě není nic Správné ani Šaptné. Jsou to jen věci, které fungují, a věci, které nefungují. Funkčnost čehokoli záleží na tom, čím chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.

  8. Nejste svým tělem. To, čím jste, je neomezené a nekonečné.

  9. Nikdy nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.


Pozn.: Anglický originál má název "New revelations". Výstižnější překlad - vzhledem k obsahu - by zřejmě bylo Nová odhalení.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam