N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Žehnej každému člověku a každé zkoušce a děkuj za ně.


O náboženství


Nová proroctví, str. 57 - 60

Organizované náboženství existuje už tisíce let. Ovlivňuje mnoho jedinců, ale v kolektivním životě společnosti se změnilo jen velmi málo. Jako skupina máte stále stejné problémy, jaké jste měli na počátku. Stále trpíte problémy chamtivosti, závisti, hněvu, nerovnosti a násilí.

Většina organizovaných náboženství nedokázala změnit vaše chování. V některých případech je dokonce ospravedlňovala, dokonce svým vlastním příkladem.

Náboženství mělo přivést váš svět blíž k Bohu, mělo posílit váš pocit spojení s Boží podstatou. Ale mnohá organizovaná náboženství to neudělala. Sice ovlivnila život některých jedinců, ale vaše společnost jako celek je od Boha odloučena. Některá organizovaná náboženství dokonce tuto odloučenost učí.

Náboženství mělo sblížit člověka s člověkem; mělo posílit intergaci a pocit sounáležitosti. Ale mnohá organizovaná náboženství to neudělala. Sice ovlivnila život některých jedinců, ale společnosti jako celku se to nijak nedotklo. Některá organizovaná náboženství dokonce nabádají věřící proti integraci a prohlašují, že Bůh nikdy nechtěl, aby se spolu stýkali lidé různých ras, národností a kultur.

Náboženství mělo přinést vašemu světu větší radost a svobodu, ale v mnoha případech k tomu nedošlo. Ve skutečnosti jen velmi málo institucí udělalo pro omezení a zotročení lidského ducha víc než organizovaná náboženství se svým nekonečným seznamem příkazů, co má a co nemá člověk dělat, jak se má a jak se nemá oblékat, co má a co nemá jíst a co si má a co si nemá myslit.

Nekterá organizovaná náboženství zatížila mnoho lidských radostí vinou, neboť prohlašovala, že hodně z toho, co lidé milují je špatné. Peníze jsou špatné, moc je špatná, sex je špatný, hudba a tanec jsou špatné. Jsou místa, kde je považováno za špatné být viděn. Zahalte se! Schovejte se! Styďte se za své tělo!

Tohle jsou lekce vašich náboženství. Tohle je jejich učení. A přece skutečným poselstvím Boha není stud, nesnášenlivost, výlučnost, odloučenost a útlak. Skutečným poselstvím Boha je snášenlivost, radost, jednota, svoboda a bezpodmínečná láska.

K většině zabíjení, utlačování a teroru na vaší planetě docházelo pod prapory organizovaného náboženství a ve jménu Boha. Dvě století křížových výprav jsou výmluvným přikladem vraždění ve jménu Krista.

N: Ano. V listopadu 2001, ve svém projevu ke studentům georgetownské university, řekl bývalý prezident Spojených států Bill Clinton, že mezinárodní terorismus, který právě zasáhl Spojené stáry, existuje už tisíce let.

"Za první křížové výpravy," řekl Clinton, "vypálili křesťanští vojáci jeruzalémskou synagogu, kde se v té chvíli modlilo 300 židů, a pak pokračovali na Temple Mount, kde zabili všechny muslimské ženy a děti. O této události se na Středním východě dodnes hovří a my za ni stále platíme."

Toto náboženské šílenství pokračuje dodnes. Lidé vraždí se slovy "Alláh je veliký". Smutné je, že si to mnozí lidé neuvědomují.

To je důsledek organizovaných náboženství pomsty a výlučnosti. Tato náboženství nic nevyřešila. Ve skutečnosti jen problémy zhoršila.

N: Náboženství však také udělalo také mnoho dobrého. Podívej se na dobročinnou činnost církví. Uvědom si, že náboženství pozitivně ovlivnilo mnoho lidí.

Náboženství opravdu dělá mnoho dobrého. Jako pomocná ruka je požehnáním mnoha jedincům, ale jako síla společenské evoluce není ani zdaleka tak úspěšné.

Proč se vašim organizovaným náboženstvím nepodařilo pozvednout morálku a motivaci lidí, proč se jim nepodařilo změnit způsob života? Proč se jim nepodařilo změnit vědomí lidstva?

Tohle jsou otázky, které byste si měli položit. Ale vy se bojíte.

N: A co kdybychom si je položili?

Zjistili byste, že neúspěchy náboženství nejsou zaviněny nedostatkem snahy. Většina organizovaných náboženství se upřímně snaží přivodit společenské změny a nový způsob života.

Jejich neúspěchy jsou důsledkem nedostatečného poznání. A to je důsledkem tvrdohlavosti.

Většina organizovaných náboženství nezměnila svůj základní světonázor po staletí a některá dokonce po tisíciletí.

Dovol mi to ještě jednou opakovat, abys to dobře pochopil.

Řekl jsem, že většina organizovných náboženství nepřijala už po staletí a tisíciletí žádnou novou myšlenku.

Už sama představa přijetí "nových myšlenek" je anatéma.

Tento rozhovor, který právě vedeme, se odváží prezentovat některé nvé myšlenky. Nebojíš se o nich přemýšlet? Máš dostatek odvahy přemýšlet o nových myšlenkách týkajících se Boha, i když si myslíš, že s nimi nebudeš souhlasit?

Vůdci vašich největších náboženství to rezolutně odmítají. Nemohou přiznat, že existuje něco, co by oni nevěděli. A právě toto poznání by mohlo změnit všechno.

Ačkoli vaši náboženští vůdci tvrdí, že mají všechny odpovědi, náboženství neposkytují žádné.

Takže dnes stojíte před velmi důležitou otázkou. Vydáte se na nové, dosud nezmapované ocenány? Nebo dovolíte přílivu událostí, aby vás vrhl zpět na kamenné útesy, o které se už tisíckrát rozbily vaše naděje?

Vrátíte se k původním slovům a větám a doslovným interpretacím vašich posvátných textů, jak vás nabádají findamentalisté všech vyznání, nebo se odvážíte vytvořit novou duchovnost - duchovnost, která neodmítá všechno staré, ale jen to zlepšuje a vede tak lidstvo do nových výšin?

Máte odvahu učinit "pět kroků k dosažení míru"? (Pozn.: Pět kroků k míru naleznete na odkazem Myšlenky/ Poselství)

N: Co když řeknu, že jsem připraven? Co když připustím, že mnoho našich názorů - nejen našich náboženských přesvědčení, ale také mnoho našich názorů na ekonomiku, politiku, vzdělání, filozofii a kulturu - už přestalo fungovat? Co potom?

Potom jsi připraven začít zkoumat to, co by mohlo fungovat.
Potom jsi připraven přijmout nová proroctví.
Potom jsi připraven budovat nové zítřky.


Přátelství s Bohem, str. 121-122

Nedávám přednost žádnému národu ani náboženství a nepovažuji za nadřazenou žádnou rasu ani pohlaví.

N: Můj Bože, můžeš to opakovat? Můžeš to říct ještě jednou?

Nedávám přednost žádné etnické ani kulturní skupině a ni netvrdím, že ke mně vede jediná správná cesta. Nedávám přednost žádnému národu ani náboženství a nepovažuji za nadřazenou žádnou rasu ani pohlaví.

Tímto vyzývám všechny kněze, všechny pastory, všechny rabíny, všechny učitele, všechny prezidenty, všechny premiéry, všechny krále, všechny královny, všechny vůdce, všechny národy, všechny politické strany, aby vydali toto prohlášení, které zlepší svět:

NÁŠ ZPŮSOB NENÍ NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, NÁŠ ZPŮSOB JE PROSTĚ JINÝ.

N: Vůdci by to nikdy neřekli. Politické strany by to nikdy neřekli. Papež by to nikdy neřekl, neboť by to zničilo samotné základy římskokatolické církve!

Nejen základy této církve, můj synu, ale základy všech náboženství. Jak už jsem řekl, většina náboženství přitahuje věřící právě svým tvrzením, že pouze jejich učení ukazuje pravou cestu k Bohu a že víra v něco jiného vedek k věčnému zatracení. Takže náboženství využívají spíš strachu než lásky. Strach je však ten poslední důvod, pro který bych si přál, abyste ke mně přišli.

N: Myslíš, že by něco takového mohla prohlásit náboženství? Myslíš, že by to mohly prohlásit národy? Myslíš, že by to mohly prohlásit politické strany?

Znovu opakuji: takové prohlášení by okamžitě změnilo svět.


Přátelství s Bohem, str. 261-262

Existuje tisíc cest k Bohu a každá vás k němu dovede.

N: Takže konečně můžeme přestat tvrdit, že naše cesta k bohu je "nejlepší".

To můžete. Ale přestanete? To je otázka. Nejdřív se budete muset zbavit představy o své nadřazenosti. Tato představa je velice svůdná a vždycky sváděla celé lidstvo, neboť ospravedlňuje hromadné vraždění lidí a všech ostatních živých bytostí na vaší planetě.

Vaše představa, že jste jaksi lepší než všichni ostatní, je příčinou všeho utrpení a krutostí.

N: To už jsi říkal

A budu to stále opakovat. Chci ti to vysvětlil tak srozumitelně, abys to nikdy nezapomněl. Neboť po celou dobu své historie se mě lidé ptají, jak vytvořit lepší svět. Jak mohu žít v harmonii? Co je tajemství trvalého míru? A já vám po celou dobu vaší historie odpovídám. Po celou tu dobu vám odpovídám tisíci způsoby, ale vy mě neslyšíte.

V tomto dialogu to znovu a znovu vysvětluji jazykem srozumitelným, abyste to dokonale pochopili a už nikdy to nemohli ignorovat. Abyste jednou provždy odmítli myšlenku, že někteří z vás jsou lepší než jiní.

Znovu opakuji: Přestaňte si myslit, že jste lepší.

Tohle je nové evangelium: Žádná rasa není nadřazená. Žádný národ není největší. Žádné náboženství není jediné pravé. Žádná filozofie není dokonalá. Žádná politická strana nemá ve všem pravdu. Žádný ekonomický systém není morálně nadřazený.
A žádná cesta k Bohu není jediná.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam