N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nemilujete-li sami sebe, nemůžete milovat druhé.


O vyspělých společnostech a práci


Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 273-275

Pokud se týká toho, čemu říkáte "práce" - takový pojem ve vyspělých společnostech neexistuje. Každý dělá jen to, co miluje a co je nejlepším vyjádřením jeho já.

N: To je výborné. A kdo dělá podřadné práce?

Pojem "podřadná práce" neexistuje. To, co považujete za podřadnou práci, je ve vyspělých společnostech velmi často vysoce oceňováno. Ti, kteří vykonávají každodenní funkce, nezbytné pro fungování společnosti, jsou vysoce oceňovaní "pracovníci", kteří slouží všem. Slovo "pracovníci" jsem dal do uvozovek, protože vysoce vyspělé bytosti považují takovou činnost za nejvyšší formu seberealizace - nikoliv práci.

Bytosti, které se nesnaží "někam to dotáhnout" nebo dosáhnout "vysokého postavení" nebo "úspěchu", neznají výrazy jako "dřina", "přesčas" nebo "stres".

Pojem "úspěch" je pro ně neznámým výrazem, protože nevědí, co je neúspěch.

N: Jak mohou mít pocit uspokojení z dobře vykonané práce?

Jejich pocit uspokojení vychází z hlubokého pochopení skutečných hodnot - není závislý na "soutěžení" nebo "vyhrávání".

Vyspělé bytosti dělají to, "co přináší skutečné hodnoty", nikoli to, "co přináší slávu či materiální bohatství".

N: To znamená, že i vyspělé bytosti mají "systém hodnot"!

Samozřejmě. Ale naprosto jiný než většina z vás. Vyspělé bytosti oceňují to, co přináší užitek všem.

N: To děláme také!

Ano, jenže vy považujete za "užitečné" jiné věci. Trefovat se baseballovou pálkou do míčku nebo se svlékat se na jevišti vám připadá užitečnější než učit své děti hluboké životní pravdy. Proto uctíváte a odměňujete hráče baseballu i filmové hvězdy mnohem víc než učitele a kněze. Všechno děláte obráceně.

Nemáte příliš vyvinuté pozorovací schopnosti. Vyspělé bytosti si uvědomují, co je realita, a dělají to, co je prospěšné všem. Lidé to dělají jen zřídkakdy.

Vyspělé bytosti neoceňují práci učitelů a kněží z "morálních" důvodů. Oceňují ji proto, že přináší užitek celé společnosti.

N: Nicméně v každé společnosti, která uznává hierarchii hodnost, musejí být "bohatí" a "chudí". Takže ve vysoce vyspělých společnostech jsou bohatí učitelé, kdežto hráči baseballu jsou chudí.

Ve vyspělých společnostech nejsou "chudí". Nikdo nežije v tak strašné bídě jako spousta lidí ve vaší společnosti. A nikdo neumírá hladem - jako na vaší planetě, kde umírá třicet tisíc lidí každý den a čtyři sta dětí každou hodinu.

Ne. Ve vyspělých společnostech neexistují "chudí".

N: Jak je to možné?

Protože ve vyspělých společnostech jsou uplatňovány dva základní principy:

Všichni jsme součásti jednoho celku.
Všeho je dostatek.

Vyspělé bytosti si uvědomují, že všeho je dostatek, a proto jej vědomě vytvářejí. Protože si uvědomují vzájemnou spojitost všeho, neplýtvají přírodními zdroji, takže nikdo netrpí nedostatkem.

Vědomí nedostatku je příčinou všech starostí, napětí, soutěžení, žárlivosti, zlosti, konfliktů a nakonec vašeho zabíjení.

Devadesát procent veškerého utrpení na vaší planetě je důsledkem toho, že si neuvědomujete jednotu všeho ve vesmíru.

Kdybyste si to uvědomovali, všechno by se změnilo.

N: Jak? Rád bych to změnil, ale nevím jak. Dej mi nějaký nástroj.

Tak dobře. Tady máš nástroj.

Chovej se, "jako kdyby"…

Chovej se, jako byste byli všichni součástí jednoho celku. Začni hned zítra. Dívej se na problémy druhých jako na své vlastní problémy.

Zkus to. Zkus to hned zítra. Dívej se na všechno novýma očima.

Začni se chovat, jako by všeho bylo dostatek. Co bys dělal jinak, než děláš dnes, kdybys měl "dostatek" peněz, "dostatek" lásky, "dostatek" času? Začal bys všechno sdílet s druhými?


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam