N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nechť vaše Láska vypudí vaše milované do světa, aby si uvědomili, čím jsou.


O vyspělých společnostech a ekologii


Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 256-260

N: Řekni mi ještě něco o vysoce vyspělých civilizacích a vysoce vyspělých bytostech. Kromě toho, že se vzájemně nevraždí, čím jiným se liší od nás?

Sdílejí bohatství.

N: My také.

Vyspělé bytosti sdílí všechno. A s každým. Veškeré přírodní zdroje patří všem.

Národ nebo skupina "nevlastní" určitý přírodní zdroj jen proto, že se nachází na jejich území.

Planeta, kterou skupina vyspělých bytostí obývá, patří všem biologickým druhům žijícím v daném systému. Taková planeta nebo skupina planet je považována za "systém", nikoli za nezávislé části, které je možno zničit, aniž by to poškodilo celý systém.

N: Ekosystém, jak tomu říkáme my.

Ano! Jenže univerzálnější. Takový systém podporuje všechny biologické druhy a zároveň každého jedince. Nejen bohaté a mocné.

N: Jak tom může fungovat? Jak je to možné? Na naší planetě jsou potřeby některých druhů podřízeny potřebám jiných druhů. Jinak bychom nemohli žít tak, jak žijeme.

Blíží se doba, kdy nebudete moci "žít tak, jak žijete", právě proto, že podřizujete potřeby všech ostatních druhů potřebám lidstva.

N: A to nikoli potřebám celého lidstva, ale potřebám nepatrné menšiny.

Těm nejbohatším a nejmocnějším.

Sám jsi to řekl. ~

N: Mohu se vrátit k předešlé otázce? Pořád ještě nevím, jakým způsobem funguje systém, který zajišťuje potřeby všech biologických druhů.

Všechno závisí na správné rovnováze.

Vysoce vyspělé bytosti vědí, že všechny živé bytosti mají potřeby, které je třeba uspokojit, má-li přežít celý systém. ~

Proto našly způsob, jak uspokojovat potřeby celého systému, nikoli jen některých jeho částí. Neboť si uvědomují, že žádný druh uvnitř systému nemůže přežít, bude-li zničen.

N: To je naprosto jasné. Tak jasné, až to bolí.

A bude to bolet ještě víc, jestliže se rychle neprobudíte.

N: Rozumím, rád bych něco udělal. Ale mám pocit strašné bezmoci. Jak to mohu změnit?

Nemusíš dělat nic, musíš něčím být.

N: Tomu nerozumím.

Už dlouho se snažíte řešit své problémy činností, ale nemáte, příliš velký úspěch. To proto, že skutečné změnit lze dosáhnout na úrovni "bytí" - nikoliv na úrovni "činnosti". ~

Chcete-li změnit své jednání, musíte změnit svou představu o tom, čím jste ve vztahu k prostředí a ke všemu v něm.

To je otázka vědomí. A chcete-li změnit své vědomí, musíte je nejdříve probudit.

N: Jak?

Přestaňte mlčet. Ozvěte se. Udělejte pozdvižení. Začněte hovořit o naléhavých problémech. Třeba se vám podaří probudit kolektivní vědomí.

Tady jeden takový problém: Proč nepěstovat konopí na výrobu papíru? Víš, kolik stromů je potřeba na výrobu novin? Nemluvě o papíru, který spotřebujete na výrobu papírových kelímků a ubrousků?

Z konopí, které lze pěstovat levně, můžete vyrábět nejen papír, ale také provazy, trvanlivé oblečení a dokonce velice účinné léky. Konopí má široké použití a jeho pěstování je tak levné, že proti tomu bojuje velmi mocná zájmová skupina.

Lidé, kteří by přišly o ohromné zisky, přirozeně nemohou dovolit, aby se pěstoval produkt, jenž roste téměř všude.

Tohle je jen jeden příklad toho, jak chamtivost nahrazuje zdravý rozum.

Proto dej tuto knihu všem svým známým. Nejen proto, aby se dověděli tohle, ale také mnoho dalších věcí.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam