N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Žehnej každému člověku a každé zkoušce a děkuj za ně.


O etice podnikání


Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 197-199

...Problém je v tom, že ve vaší společnosti je všechno založeno na moci. Na právní moci a často na vojenské moci.

Ještě jste si neosvojili umění přesvědčovat.

N: Jak jinak než právní mocí bys "přesvědčil podnikatele, aby dodržovali smlouvy?

V rámci vaší současné etiky možná neexistuje jiný způsob. Jakmile však tuto etiku změníte, pak se vám způsob, jakým dnes nutíte podnikatele dodržovat smlouvy, bude zdát velice primitivní.

N: Můžeš mi to vysvětlit?

Dnes užíváte moci k tomu, abyste zajistili dodržování smluvních dohod. Až změníte svou etiku a uvědomíte si, že jste všichni součástí jednoho celku, přestanete užívat moc, neboť tím poškozujete sami sebe. Proč byste pravou ruku mlátili levou ruku.

N: I kdyby nás levá ruka chtěla uškrtit?

To by se však nestalo. Přestali byste totiž škrtit své já. Přestali byste se kousat do vlastního nosu, abyste naštvali svůj obličej. Začali byste dodržovat smlouvy. A samozřejmě i vaše smlouvy by byly jiné.

Přestali byste dávat pouze výměnou za něco jiného. Dávali byste automaticky, takže by nebylo zapotřebí smluvních dohod, neboť smlouvy se týkají výměny zboží a služeb, nikoli jejich poskytování bez ohledu na zisk.

V tomto jednostranném dávání byste našli svou spásu, neboť byste objevili to, co Bůh dávno ví: co dáváte druhému, to dáváte sobě.

N: Všechno, co přichází od Boha, se k Bohu vrací.

Sedminásobně. Takže není třeba starat se o to, co dostanete nazpět. Starejte se jen o to, co chcete "dávat druhým". Život je dávání, nikoli přijímání.

Tato změna povede k zásadní změně hodnot vaší společnosti. Dnes hodnotíte "úspěch" podle toho, co získáte - jak velkou moc, kolik peněz, atd. V nové společnosti budete hodnotiti "úspěch" podle toho, co poskytnete druhým.

Čím víc budete rozdávat, tím víc budete mít - obejdete se bez dohod, smluv, handrkování a soudních procesů, které vám dnes slouží k vymáhání toho, co jste jeden druhému "slíbili".

V nové společnosti nebudete pracovat pro osobní zisk, nýbrž pro osobní růst, jenž bude vaším ziskem.

Pak si uvědomíte, že způsoby, jakými dnes nutíte druhé, aby dodržovali dohody, jsou velice primitivní. Jestliže někdo nedodrží smlouvu, necháte ho jít svou cestou. Nebudete postrádat to, co vám nedal, neboť si budete vědomi toho, že na světě je všeho dostatek - a že zdrojem všeho jste vy sami.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam