N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení.


O vzdělávání


Hovory s Bohem - Kniha 2, str. 122-124

~ Vaše naděje je v příštích generacích! Ale musíte je přestat učit své staré způsoby. Tyto způsoby nikam nevedou. Nedovedly vás tam, kam říkáte, že se chcete dostat. A nebudete-li si dávat pozor, dostanete se přesně, kam směřujete!

Proto začněte přemýšlet. Vytvořte si nejkrásnější verzi té nejkrásnější představy, jakou jste kdy měli o lidstvu. Pak ve svých školách začněte učit hodnoty a myšlenky, na nichž je tato vize založena.

Proč nezavést na školách následující předměty:
 • Porozumění moci


 • Mírové řešení konfliktů


 • Prvky milostných vztahů


 • Osobnost a sebezdokonalování


 • Tělo, mysl a duch: jak fungují


 • Rozvíjení tvořivosti


 • Uctívání sebe, respektování druhých


 • Radostné vyjádření sexuality


 • Poctivost


 • Snášenlivost


 • Rozmanitost a podobnost


 • Etická ekonomika


 • Tvůrčí vědomí a moc mysli


 • Vědomí a pozornost


 • Poctivost a zodpovědnost


 • Viditelnost a průhlednost


 • Věda a duchovnost
N: Hodně z toho se vyučuje už dnes. Říkáme tomu sociální výchova.

Nemluvím tu o dvou dnech za semestr. Mluvím o kurzech, z nichž by se každý plně věnoval jednomu z těchto předmětů. Mluvím o úplném přepracování vašich osnov. Mluvím o osnovách založených na morálních hodnotách. Vaše dnešní osnovy jsou založené na datech, faktech a statistických údajích.

Mluvím o tom, že byste měli vést své děti k pochopení základních pojmů, kolem kterých by si mohly vytvořit svůj vlastní systém hodnot. ~

Hlavním úkolem vašich škol je poskytovat odpovědi. Bylo by mnohem účinnější, kdyby jejich hlavní funkcí bylo klást otázky. ~

Fakta z minulosti by neměla být základem vaší dnešní Pravdy. Fakta by měla být vždycky jen základem pro nové otázky. Hodnota by měla být vždycky v otázce, nikdy v odpovědi.

A otázky jsou stále stejné. Souhlasíte s tím, jak to děláme my? Co si o tom myslíte? To je vždycky klíčová otázka. Co si myslíte? Co si myslíte? Co si myslíte?

Je jasné, že rodiče budou mít vždycky rozhodující roli při vytváření systému hodnot svých dětí. Škola by měla podněcovat žáky k tomu, aby tyto hodnoty zkoumali, aby se naučili je uplatňovat - a samozřejmě kritizovat. Neboť rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti kritizovaly jejich morální hodnoty, nemilují své děti, nýbrž sebe skrze své děti.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam