N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Čím více se něčemu bráníte, tím skutečnějším to činíte.


O výchově dětí


Hovory s Bohem - Kniha 2, str. 118-119

Zaprvé s nimi jednejte jako s duchovními bytostmi. Oni jsou duchovní bytosti, vstupující do hmotného těla. A to není snadné. Je to velice omezující. Proto děti při narození tak křičí. Snažte se jejich křik slyšet. Snažte se jej pochopit. A dejte svým dětem pocit "neomezenosti".

Zadruhé je uvádějte láskyplně do světa, který jste vytvořili. Dávejte dobrý pozor na to, co jim vštěpujete do paměti. Děti si pamatují všechno, co vnímají. Proč bijete své děti, jakmile přijdou na svět? Domníváte se, že to je jediný způsob, jak je uvést do života? Proč berete děti jejich matkám, jakmile se oddělí od jediné živé formy, kterou ve své dosavadní existenci poznaly? Nepočká všechno to měření a vážení, dokud si dítě nezvykne na bezpečí a pohodlí toho, co mu dalo život?

Proč dovolujete, aby první obrazy, kterými je dítě vystaveno, byly obrazy násilí? Kdo vám řekl, že je to pro děti dobré? A pro jim neukážete obrazy lásky?

Proč před dětmi skrýváte své tělo a učíte je, aby se styděly za své. Proč jim říkáte, aby se nedotýkaly svého těla způsobem, který jim přináší rozkoš? Co jim tím říkáte o rozkoši? A co o těle?

Proč posíláte své děti do škol, kde je podporována soutěživost, kde je odměňováno "prvenství", kde je klasifikována "výkonnost" a kde není tolerován individuální rozvoj? Co si z toho vaše dítě vezme?

Proč neučíte své děti o hudbě, pohybu, umění a kráse života? Proč se snažíte dětem vštěpovat něco, co je jim cizí, místo abyste se snažili rozvinout jejich vrozené schopnosti?

A proč nedovolíte dětem, aby se naučily logicky myslit. Proč jim nedovolíte, aby užívaly svou intuici. Proč je nutíte, aby přijaly pravidla a metody společnosti, která už dávno ukázala, že je naprosto neschopná těmito metodami se rozvíjet, a která jich přesto užívá?

A nakonec, učte pojmy, nikoli předměty.

Vypracujte nové osnovy a založte je na třech základních pojmech:

Uvědomění
Poctivost
Zodpovědnost

Tyto pojmy učte děti od nejútlejšího věku. A hluboce je dětem vštěpujte až do ukončení jejich vzdělání.Pozn.: O výchově dětí - viz také Myšlenky HSB / Poselství / Učte své děti


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam