N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nechť vaše Láska vypudí vaše milované do světa, aby si uvědomili, čím jsou.


O partnerských vztazích


Hovory s Bohem - Kniha 1, str. 136

N: Zdá se, že nevím, jak si udržet nějaký partnerský vztah. Myslíš, že se to někdy naučím? ~

Především navazujte vztahy ze správných důvodů.

Jak už jsem řekl, mnoho lidí navazuje vztahy s druhými, aby nebyli osamělí, aby měli koho milovat - a to jsou ty lepší důvody. Jiní to dělají proto, aby zachránili svoje ego, aby se dostali z deprese, aby obohatili svůj sexuální život, aby překonali nějaký dřívější vztah nebo aby se přestali nudit.

Žádný z těchto důvodů nefunguje, a pokud se nestane něco dramatického, nebudou fungovat ani vaše vztahy.

N: Své milostné vztahy jsem nenavázal ze žádného z těchto důvodů.

S tím si dovolím nesouhlasit. Myslím, že nevíš, proč jsi je navázal. Myslím, že jsi o nich nepřemýšlel tímto způsobem. Nemyslím, že jsi do nich vstupoval s nějakým záměrem. Myslím, že ses prostě zamiloval.

N: To je pravda. ~
A co je špatného na tom, když se někdo zamiluje, aniž o tom přemýšlí?

Nic. Zamiluj se tím způsobem do kolika lidí chceš. Chceš-li však s někým žít celý život, měl bys o tom přemýšlet.

A chceš-li měnit partnerky jako ponožky - nebo, což je ještě horší, zůstat jen s jednou, protože si myslíš, že musíš, a pak žít v tichém zoufalství - klidně v tom pokračuj.

N: Dobře, dobře. Rozumím. Bože, ty jsi ale neústupný.

Pravda je neústupná. Nikdy tě nenechá na pokoji. Stále tě pronásleduje a ukazuje ti, co je skutečnost. Může to být otravné.

N: Tak dobře. Chci najít nástroje, které by mi pomohly udržet dlouhotrvající vztah - a ty říkáš, jedním z nich je začít takový vztah cílevědomě.

Ano. Ty a tvá partnerka byste měli mít nějaký cíl. Jestliže se oba vědomě shodnete na tom, že cílem vašeho vztahu je vytvoření příležitosti, nikoli závazku - příležitosti k růstu, k sebevyjádření, k povznesení vašeho života na vyšší úroveň, k odstranění všech nesprávných myšlenek a ke konečnému sjednocení s Bohem skrze spojení vašich duší - jestliže uděláte takový slib - pak váš vztah začne velmi dobře.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam