N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Máš právo na radost.


O humoru


Přátelství s Bohem - str. 196

Lidé se domnívají, že Bůh nemá smysl pro humor, že se neumí smát a že se v jeho přítomnosti musí každý chovat velice zbožně. Měli byste být veselejší. Všichni. Měli byste se smát sami sobě. Kdosi jednou řekl: "Dospělým se staneš tehdy, až se zasměješ sám sobě".

Neberte se příliš vážně. Dopřejte si trochu legrace. A dopřejte legraci i druhým.

Chceš, abych ti něco řekl o pěti postojích Boha? Tak tady je první postoj.

"Naprosto radostný."

To je první postoj. Všiml sis toho? Uvádím jej na prvním místě.

N: Co tím chceš říct?

Říkám, že to je nejdůležitější postoj. Radostný postoj činí všechno možným. Bez radosti není nic.

Říkám, že život bez humoru nemá smysl. Říkám, že smích je nejlepší lék. Říkám, že radost je dobrá pro duši.

A půjdu ještě dál. Radost je duše. Duše je to, čemu říkáte radost. Čistá radost. Nekonečná radost. Upřímná, neomezená radost. Radost je přirozeností duše.

Úsměv je oknem do duše. Smích je dveřmi.

N: To je úžasné.

Vskutku úžasné.

N: Proč jsou naše duše tak šťastné? Lidé tak šťastní nejsou. Lidé, jimž tyto šťastné duše patří, nevypadají tak šťastně. Jak je to možné?

To je výborná otázka. Je-li duše tak veselá, proč nejsi veselý ty? To je opravdu výborná otázka.

Odpověď najdeš ve své mysli. Chceš-li být veselý, musíš mít otevřenou mysl, abys mohl uvolnit radost, kterou máš v srdci.

N: Měl jsem za to, že radost mám v duši.

Tvé srdce je chodbou mezi tvou duší a tvou myslí. Radost v tvé duši musí projít tvým srdcem, jinak "do tvé mysli nikdy nevstoupí".

City jsou jazykem duše. Máš-li uzavřenou mysl, city se ti hromadí v srdci. Proto když jsi velmi, velmi smutný, máš pocit, že ti pukne srdce, a když jsi velmi velmi veselý, máš pocit, že ti srdce přetéká radostí.

Otevři svou mysl a vyjadřuj své city. Srdce ti pak nebude pukat ani přetékat, neboť jím bude proudit životní energie z tvé duše.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam