N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

To, co vám připadá jako trest, není ničím než působením přírodních zákonů.


O pocitech


Hovory s Bohem - Kniha 2, str. 29-31

Pocity jsou jazykem duše. A tvá duše je tvou pravdou. ~

N: Znamená to, že bychom měli vyjadřovat všechny pocity - ať jsou jakkoliv negativní nebo destruktivní?

Pocity nejsou ani negativní, ani destruktivní. Jsou prostě pravdivé. Záleží jen na tom, jak svou pravdu vyjádříš.

Vyjadřuješ-li svou pravdu s láskou, zřídkakdy to má negativní důsledky; a když se to stane, obvykle je to tím, že si někdo vysvětluje tvou pravdu negativně. Na tom však pravděpodobně nemůžeš nic změnit.

Nevyjadřovat svou pravdu není samozřejmě správné. Nicméně lidé to dělají neustále. Mají takový strach z případných nepříjemností, že svou pravdu skrývají.

Zapamatuj si tohle: nezáleží na tom, jak dobře je poselství přijato, nýbrž na tom, jak dobře je prezentováno.

Nemůžeš ovlivnit, jak druzí přijmou tvou pravdu; jsi zodpovědný jen za to, jak dobře ji sdělíš. Tím chci říct, nejen jak srozumitelně, ale jak láskyplně, jak citlivě, jak odvážně a jak úplně. ~

Takže se neboj vyjádřit to, co považuješ za své nejnegativnější pocity, ale nevyjadřuj to destruktivně.

Jestli své negativní pocity nevyjádříš (to je nevytěsníš z mysli), nikdy se jich nezbavíš. Udržování negativních pocitů škodí tělu a zatěžuje duši.

N: Jestliže však někomu řeknu všechno špatné, co si o něm myslím, určitě to poškodí náš vzájemný vztah, bez ohledu na to, jak láskyplně to vyjádřím.

Řekl jsem, že máš negativní pocity vyjádřit. Neřekl jsem jak a komu.

Negativní pocity nemusíš sdílet s člověkem, jehož se týkají. To je nutné pouze v případě, že by jejich zamlčení poškodilo tvou integritu nebo přispělo k tomu, aby druhý věřil něčemu, co není pravda.

Negativní pocity nejsou nikdy známkou nejvyšší pravdy, i když se ti v daném okamžiku mohou jevit jako tvá pravda. Takové pocity mohou pocházet z nevyléčené části tvého já. Tak je tomu ostatně vždycky.

Proto je tak důležité zbavit se jich. Jedině tak poznáš, zda jim opravdu věříš. Všichni říkáte všelijaké věci - ošklivé věci - ale jakmile je vyslovíte, okamžitě poznáte, že nejsou "pravdivé ".

Všichni jste někdy vyjádřili nějaký pocit - strach, zlost nebo vztek - a jakmile jste jej vyjádřili, okamžitě vám bylo jasné, že už neodpovídá tomu, jak se skutečně cítíte.

V tomto smyslu mohou být pocity zrádné. Pocity jsou sice jazykem duše, ale musíte naslouchat svým skutečným pocitům, nikoliv nějakému padělku, zkonstruovanému rozumem.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam