N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Uvědomit si nějaký negativní pocit je často prvním krokem k jeho překonání.


O nejhlubší přirozenosti člověka


Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 207

Váš první mýtus říká, že člověk je od přírody zlý. Tohle je mýtus o dědičném hříchu.

Váš druhý mýtus říká, že v tomto světě přežívají pouze ti "nejsilnější".

Z toho vyplývá, že někteří z vás jsou silní a jiná slabí a že ten, kdo chce přežít, musí patřit k těm silným. Sice pomáháte svým bližním, ale jakmile se jedná o vaše vlastní přežití, staráte se jen o sebe. Necháte druhé umřít. A jdete ještě dále. Věříte-li, že vám to pomůže, jste ochotni zabíjet druhé - ty "slabší" - čímž se řadíte mezi ty "silné".

Někteří z vás tvrdí, že je to váš základní instinkt. Říkáte tomu "pud sebezáchovy". A právě na tomto mýtu jste založili morálku vaší společnosti.

Pud sebezáchovy však není váš základní instinkt. Základní instinkt všech živých tvorů je jednota a láska. Je to vaše buněčná paměť. Je to vaše přirozenost. To vyvrací váš první mýtus. Nejste od přírody zlí a nepřicházíte na svět s "dědičným hříchem".

Kdyby byl "pud sebezáchovy" vaším "základním instinktem", kdybyste byli od přírody "zlí", nikdy byste se instinktivně nepokoušeli zachránit druhého. Kdyže se řídíte svou přirozeností a nepřemýšlíte o tom, co děláte, jste ochotni pomoci druhým i na vlastní nebezpečí.

Proto je jasné, že váš "základní instinkt" není pud sebezáchovy a vaše přirozenost není "zlá". Váš instinkt a vaše přirozenost je odrazem toho, čím jste, to jest odrazem spravedlnosti, jednoty a lásky.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam