N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Obavy nejsou na místě.


O těle, mysli a duchu


Hovory s Bohem - Kniha 2, str. 101

A jestliže si myslíš, že jen málo lidí si uvědomuje své tělo i mysl, pak zjistíš, že ještě méně je těch, kteří si uvědomují, že se skládají ze tří částí - z těla, mysli a ducha.

A přece jste více než tělo, a víc než tělo a mysl.

Staráš se o svou duši? Uvědomuješ si ji vůbec? Neubližuješ jí? Vyvíjíš se nebo zakrňuješ?

Je Tvá duše stejně osamělá jako tvá mysl? Staráš se o ni ještě méně? A kdy se naposledy vyjádřila? Kdy jsi naposledy plakal radostí? Kdy jsi naposledy napsal báseň? Hrál na hudební nástroj? Tančil v dešti? Upekl koláč? Namaloval obraz? Spravil něco rozbitého? Políbil dítě? Pohladil kočku? Vyšel do hor? Plaval nahý? Hrál na harmoniku? Hovořil s někým až do rána? Miloval se s někým dlouhé hodiny… na pláži, v lese? Kdy jsi naposled hledal Boha?

Kdy jsi naposled zpytoval svou duši? Kdy jsi naposled pozdravil svou duši?

Žiješ-li jako jednorozměrná bytost, jsi hluboce ponořen do záležitostí těla. Zajímají tě peníze, sex, moc, majetek. Tělesná stimulace a uspokojení. Jistota. Sláva. Finanční zisk.

Žiješ-li jako dvourozměrná bytost, zajímáš se o záležitosti mysli. Zajímá tě tvořivost, přátelství, nové myšlenky, nové cíle a osobní růst.

Žiješ-li jako třírozměrná bytost, dosáhneš konečně rovnováhy. Začneš se zajímat o záležitosti duše: duchovní totožnost, smysl života, vztah k Bohu, duchovní růst.

Jak dosahuješ stále vyšších úrovní vědomí, začínáš realizovat všechny aspekty své existence.

Vyvíjet se však neznamená odhazovat některé aspekty ve prospěch jiných. Znamená to rozšiřovat své vědomí a milovat všechny aspekty svého bytí.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam