N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Neexistuje nic než láska.


O penězích a hojnosti


Hovory s Bohem - Kniha 1, str. 156-159

N: Proč nikdy nemám dost peněz? Je mi souzeno, abych navždy jen šetřil a škudlil? Co mi brání v realizaci mého finančního potenciálu? ~

Mnoho lidí je na tom stejně tak jako ty. ~

Váš problém spočívá v nepochopení principu hojnosti a špatném posouzení toho, co je "dobré" a co "zlé".

Dám ti příklad.

N: Udělej to, prosím.

Myslíš si, že peníze jsou špatné. Zároveň si myslíš, že Bůh je dobrý. Budiž ti požehnáno. Proto se domníváš, že Bůh a peníze nejdou dohromady.

N: Myslím, že v máš jistém smyslu pravdu.

To dělá všechno zajímavým, protože ti to brání v tom, abys bral peníze za cokoli dobrého.

Jestliže něco považuješ za velmi "dobré", přisuzuješ tomu menší finanční hodnotu. Takže čím je to "lepší", tím menší to má hodnotu.

Takto uvažuje mnoho lidí. Celá vaše společnost tomu věří. Takže vaši učitelé vydělávají pakatel, zatímco vaše striptérky vydělávají spousty peněz. ~

To všechno je důsledkem vašeho špatného myšlení a hodnocení.

Vaše představa o penězích je mylná. Na jedné straně peníze milujete a na druhé straně říkáte, že jsou u kořene všeho zla. Milujete je a zároveň je považujete za špinavé. A když náhodu zbohatne člověk, který dělá "dobré" věci, okamžitě ho podezíráte. Považujete to za "špatné".

Takže lékaři by neměli vydělávat příliš, anebo by to měli udržovat v tajnosti. A co teprve takový pastor! Ten by opravdu neměl vydělávat spoustu peněz, nebo bude mít problémy.

Podle vašeho názoru by měl dostávat nejmenší mzdu ten, kdo si vybere nejvyšší povolání.

N: Hmmm.

Hmmm. Měli byste o tom přemýšlet. Neboť to je špatná myšlenka.

N: Myslil jsem si, že neexistuje nic špatného ani správného.

Nic takového neexistuje. Jsou jen věci, které vám slouží, a věci, které vám nesouží. Slova "správné" a "špatné" jsou jen relativní výrazy, a já jich užívám takovým způsobem. Ve vztahu k tomu, co vám v tomto případě slouží, jsou vaše názory na peníze špatné.

Pamatujte si, že myšlenky jsou tvůrčí. Takže když považujete peníze za špatné, zatímco sebe považujete za dobré, okamžitě vidíte rozpor.

To se týká obzvlášť tebe, můj synu. Pro většinu lidí není tento rozpor tak velký. Neboť většina lidí nenávidí svou práci, takže se nerozpakují brát za ni peníze. "Špatné" za "špatné", tak říkajíc. Ty však miluješ to, co děláš.

Kdybys tedy dostával spoustu peněz za to, co děláš, měl bys dojem, že dostáváš "špatné" za "dobré", a to je pro tebe nepřijatelné. Raději bys hladověl, než bys bral "špinavé peníze" ze čistou službu… jako by tvá služba nějak ztrácela svou čistotu jen proto, že za ni dostáváš peníze.

A tady máme skutečný rozpor. Na jedné straně peníze odmítáš a na druhé straně se ti nelíbí, že je nemáš. Vesmír však neví, co s tím dělat, neboť jsi mu dal dvě rozdílné myšlenky. A tak tvůj život bude nevypočitatelný, protože tvůj názor na peníze je pokaždé jiný.

V tomto ohledu nemáš jasno; nevíš, co je pro tebe dobré. Vesmír je jen velký kopírovací stroj. Jednoduše produkuje mnoho kopií tvých myšlenek. ~


Hovory s Bohem - Kniha 1, str. 172

Přemýšlej o tom takhle. Slovo "já" je klíčem, který startuje motor tvůrčího aktu. Slova "já jsem" jsou velmi účinná. Jsou prohlášením vesmíru. Jsou to příkazy.

Cokoli následuje za slovem "já", se projevuje v materiální realitě.

Proto "já" + "chci úspěch" vytváří tvé chtění úspěchu. "Já" + "chci peníze" musí vytvořit tvé chtění peněz. Nemůže vytvořit nic jiného, protože myšlenky a slova jsou tvůrčí. Činnost také. A jestliže jednáš takovým způsobem, z něhož je zřejmé, že chceš úspěch a peníze, pak tvé myšlenky, slova a činy jsou v souladu, a ty musíš zakoušet toto chtění.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam