N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Čemu se bráníte, to přetrvává. Na co se díváte, to zmizí.


O životní práci


Hovory s Bohem - Kniha 1, str. 164, 178-9

N: proč se nemohu uživit tím, co bych opravdu rád dělal?

Cože? Chceš říct, že bys rád dělal něco zajímavého a přitom si vydělal na živobytí? Kamaráde, ty blouzníš.

N: Cože?

Jen žertuji - čtu tvé myšlenky. Rozuměj tomu, tohle je tvá myšlenka.

N: To je má zkušenost.

Ale o tom jsme už několikrát mluvili. Lidé, kteří se živí tím, že dělají něco, co mají rádi, jsou lidé, kteří to opravdu chtějí dělat. Nikdy se nevzdávají. Vyzývají život, aby se odvážili jim v tom zabránit.

Dělej to, co děláš opravdu rád! Nedělej nic jiného! Nemáš moc času. Jak tě vůbec může napadnout, že by ses živil něčím, co děláš nerad? Jaký by to byl život? To není život, ale umírání.

Jestliže namítneš, "Ale já mám ženu a děti, které jsou na mně závislé," odpovím ti: Jestliže tvrdíš, že tvůj život závisí na tom, co dělá tvé tělo, pak nechápeš, proč jsi přišel na svět. Přinejmenším dělej něco, co tě teší - něco, co vyjadřuje, čím jsi.

Pak aspoň přestaneš nenávidět lidi, o nichž si myslíš, že ti brání dělat to, co máš rád.

Nebraň svému tělu, aby dělalo to, co dělá. Je to důležité. Ale v jiném smyslu, než si myslíš. Tělesná činnost je odrazem stavu bytí, nikoli prostředkem k dosažení stavu bytí.

Člověk nedělá něco, aby byl šťastný - člověk je šťastný, a proto něco dělá. Člověk nedělá něco, aby byl soucitný, člověk je soucitný, a proto se chová určitým způsobem. U toho, kdo si uvědomuje, co dělá, rozhodnutí duše předchází tělesnou činnost. Pouze ten, kdo si nic neuvědomuje, se snaží vyvolat určitý stav skrze tělesnou činnost.

To jsem měl na mysli, když jsem říkal, že "váš život nezávisí na tom, co dělá vaše tělo". Nicméně je pravda, že činnost vašeho těla je odrazem vašeho života.

To je božská dichotomie.

Vaše životní práce vyjadřuje to, čím jste. Jestliže tomu tak není, proč jí děláte? Myslíte si, že musíte?

Nemusíte dělat nic.

Chcete-li "být mužem, který živí rodinu za každou cenu", pak milujte svou práci, neboť vám umožňuje vyjadřovat vaše já.

Chcete-li "být ženou, která vykonává nenáviděnou práci, aby se uživila", pak svou práci milujte, neboť posiluje vaši představu o sobě samé.

Každý může milovat všechno, jakmile si uvědomí, co dělá a proč to dělá.

Nikdo nedělá nic, co nechce dělat.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam