N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nejkrásnějším okamžikem pro Boha je chvíle, kdy si uvědomíš, že žádného Boha nepotřebuješ.


Buď zdrojem - "Buď změnou, jakou bys chtěl ve světě vidět"


Převzato z Audio nahrávky ze semináře v Sedoně ve státě Oregon v USA

Ať je to cokoliv, čehož by sis přál ve svém životě prožívat více, buď sám zdrojem toho v životech druhých. Existuje totiž vesmírný zákon, jenž se při tom bude projevovat. Dáš-li druhým to, co bys chtěl mít, náhle zjistíš, že to máš. A jelikož je realita záležitostí postoje a náhledu na věc, byl to tvůj pohled na věc, který způsoboval, že ses domníval, že to nemáš. Když obohatíš druhé tím, po čem toužíš, a umožníš jim prožívat, že to mají, náhle si uvědomíš, že bys je tím nemohl obdarovat, kdybys to neměl. A tak si nenadále uvědomíš, že jsi to vlastně vždycky měl.

A takto můžeme zvýšit své vlastní uvědomění čehokoliv.

Chceš-li být moudřejším, jednoduše umožni někomu druhému, aby zakusil více moudrosti ve svém životě.

Uč druhé, co se chceš sám naučit, a zjistíš, že ses vlastně nikdy nepotřeboval nic učit, neboť všechnu moudrost jsi vždycky měl ve svém nitru.

Musíme uvěřit, že nejvyšší slib Boha byl vždycky dodržen. Jenom jsme jej před sebou samými skrývali. Otevři se tomuto tajemství a přijmi, že to, po čem toužíš, ti již bylo dáno, neboť bylo řečeno: "dříve, než o cokoliv požádáte, bude vám to dáno".

Co dáváš druhým, dáváš sobě, neboť neexistuje nikdo jiný než ty.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam