N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Tvá nespokojenost a úzkost pocházejí z toho, že neposloucháš svou duši.


Láska versus strach


Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 34

...Láska a strach ovlivňují veškeré myšlení. To je základní polarita. Primární dualita. Všechno lze nakonec zredukovat na jednu z těchto emocí, z nichž vycházejí všechny vaše myšlenky, názory, rozhodnutí a činy.

Ve skutečnosti však existuje jen jediná emoce.

Láska.

Neexistuje nic než láska. Dokonce i strach je přímým důkazem lásky, a jestliže jej užíváte efektivně, pak vyjadřuje lásku.

N: Strach vyjadřuje lásku?

Ve své nejvyšší formě ano. Ve své nejvyšší formě vyjadřuje lásku všechno. Co vyjadřuje svým chováním matka, která strhne své dítě na chodník, aby je nepřejelo auto? Strach nebo lásku?

Myslím, že oboje. Strach o život dítěte a lásku - tak velkou lásku, že bez váhání riskuje svůj vlastní život, aby zachránila život dítěte.

Přesně tak. A tady vidíš, že se strach ve své nejvyšší formě mění v lásku...že je láskou... vyjádřenou ve formě strachu. Zármutek, zlost i závist jsou různé formy strachu, který je zase formou lásky. Jedno vede k druhému. Chápeš to? Situace se ovšem komplikuje, jakmile se kterákoli ze základních emocí zdeformuje. Taková emoce je groteskní, takže jí je stěží rozpoznat jako formu lásky, tím méně jako formu Boha, který je absolutní Láska.


Hovory s Bohem - Karty uvědomění

Láska je energie, která rozšiřuje, otvírá, odhaluje, sdílí a léčí.

Strach je energie, která poškozuje, uzavírá, skrývá, hromadí a omezuje.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam