N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Všechny nemoci vznikají ve vaší mysli.


Čemu se bráníte, to přetrvává; na co se díváte, to mizí


Hovory s Bohem -Kniha 1, str. 106-107

N: Řekl jsi, že to, "čemu se bráníme, přetrvává, a to, na co se díváme, mizí." Můžeš mi to vysvětlit?

Nemůžete se bránit něčemu, co považujete za neskutečné. Odporovat něčemu, znamená přisuzovat tomu život. Čím více se něčem bráníte, tím skutečnější to činíte.

Na co se díváte, to mizí. To jest ztratí to svou iluzorní podobu. Jestliže se na něco díváte - skutečně díváte - prohlédnete povrchní zdání a vidíte jen nejvyšší realitu. V přítomnosti nejvyšší reality nemá vaše zdání nejmenší moc. Jakmile vidíte realitu, realita vás osvobodí.

N: A co když nechceme, aby to, na co se díváme, zmizelo?

To byste však vždycky měli chtít! Ve vaší realitě není nic, na čem byste měli lpět. Jestliže se však rozhodněte dávat přednost iluzi před realitou, můžete si ji znovu vytvořit - jako jste si ji vytvořili předtím. Tímto způsobem si můžete ve svém životě zachovat to, co chcete, a odstranit to, co už nechcete.

Nikdy se ale ničemu nebraňte. Jestliže si myslíte, že to svým odporem odstraníte, zamyslete se nad tím znovu. Pouze to posilujete. Neřekl jsem vám, že všechny myšlenky jsou tvůrčí?


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam