N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Často opakované slovo se stane Vaší fyzickou realitou.


Spatřuj ve všem dokonalost


Hovory s Bohem - Kniha 2, str. 52

Všechno, co se děje ve vesmíru, děje se dokonale. Bůh už velmi dlouho neudělal žádnou chybu.

Když vidíš naprostou dokonalost ve všem - nejen v tom, s čím souhlasíš, ale především v tom, s čím nesouhlasíš - pak dosáhneš dokonalosti.


Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 306

N: Jak mohu "věřit v proces", který mi přináší věci, jež nemám rád?

Tak je měj rád!

Pochop, že si všechno způsobuješ sám.
UVĚDOM SI TU DOKONALOST.

Snaž se ji vidět ve všem, nejen v tom, co považuješ za dokonalé. V této trilogii jsem ti vysvětlil, proč se všechno děje, jak se to děje.

N: Jak mohu "vidět dokonalost" v něčem, co vnímám jako něco nedokonalého?

Nikdo za tebe nemůže vnímat. Nikdo nemůže mít tvůj zážitek.

Ostatní lidé spoluvytvářejí okolnosti společenského života, ale nikdo tě nemůže donutit, abys prožíval něco, co prožívat nechceš.

V tomto smyslu jsi svrchovaná bytost. A NIKDO ti nemůže přikazovat, jak máš žít.

Život ti připraví různé situace, ale jen ty rozhoduješ o tom, co znamenají.


Hovory s Bohem - Otázky a odpovědi - Pracovní kniha, str. 175-176

Odpověď N. D. Walsche na dopis Ayrillie ze Švýcarska, která se kromě jiného ve svém dopise ptala na to, proč Bůh dovoluje bytostem dělat "zlé" věci.

Milá Ayrillio, myslím, že Bůh přímo nezasahuje do lidských událostí. Bůh nám dává naprostou svobodu, abychom si vybrali lidi a situace a všechno, co nám pomáhá žít na stále vyšší úrovni bytí. To znamená, že život je procesem neustálého sebetvoření. Neustále vytváříme sami sebe podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, kterou jsme kdy měli o tom, čím jsme. V tomto procesu k sobě přitahujeme ty nejvhodnější lidi a situace, kterých pak užíváme jako nástrojů k dosažení vyšších úrovní poznání.

Ayrillio, až budete schopna přijmout odpovědnost za všechno, co se stalo ve vašem životě, až budete ochotna odpustit sama sobě za to, co jste vytvořila a s čím dnes souhlasíte , pak osvobodíte sama sebe a všechny lidi, o nichž si myslíte, že vám ublížili.

Uvědomte si, že vaše zkušenosti jsou dary a že každé setkání vám dává úžasnou příležitost být tím, čím opravdu jste. Takže otázkou není, proč to Bůh dovolil nebo proč se to stalo. V této chvíli Vašeho života je důležité pouze to, co pro Vás tyto zkušenosti budou znamenat. Ptejte se sama sebe: " Čím jsem a čím jsem se stala a čím se chci stát v důsledku těchto zkušeností? Co se z nich mohu poučit?" V odpovědi na tyto otázky najdete osvobození. Přeji Vám všechno nejlepší na Vaší cestě.


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam