N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Chovat se k druhým láskyplně neznamená dovolit jim všechno.


Dobro a Zlo


Hovory s Bohem - Otázky a odpovědi - Pracovní kniha, str. 182-183

Milý Neale, ve své knize říkáte, že neexistuje nic "správného"ani "nesprávného". Jak je to s "dobrem" a "zlem"? Je na světě opravdové zlo? RJL, Escondido, CA.

Milá RJL, skutečné zlo opravdu existuje. A my za to musíme být vděční. Zlo je ten největší dar, jaký můžeme dát sami sobě. Znovu si přečtěte Hovory s Bohem a pochopíte, proč tomu tak je. Prozatím přemýšlejte o této láskyplné myšlence: zlo neoplácejte zlem a ani zlo neodsuzujte. Raději zlu žehnejte a považujte je za nejlepší příležitost, za jedinou příležitost, kterou v tomto životě máme, abychom jsme mohli prožívat to, čím opravdu jsme.

Nikdy a nic neodsuzuji, pouze všechno pozoruji. Nic jiného nedělám. Jakmile se rozhodnu, čím jsem ve vztahu k tomu, co pozoruji, prostě to vyjádřím.

Někdy nejsem se svým rozhodnutím spokojen, takže příšte se rozhodnu jinak. Jsem-li se svým rozhodnutím spokojen, často je opakuji. Nikdy však neodsuzuji žádné situace, které mi daly příležitost být tím, čím opravdu jsem. Neboť vím, že v nepřítomnosti toho, čím nejsem, nemohu být tím, čím jsem. To znamená, že v nepřítomnosti zla (kterým nejsem) nemohu být dobrý (což jsem). Neboť žijeme v relativním světě, kde všechno existuje jako nástroj k vytváření toho, čím chceme být. To je Boží existence.

Takže ano, RJL, na světě opravdu existuje zlo. Jistě. Nepochybně. A děkujme Bohu, neboť bez zla bychom nebyli ničím. Kdyby nebyli nemoci, lékař by nemohl být lékařem. Kdyby nebyli mezi lidmi rozepře, advokát by nemohl být advokátem. Kdyby nekapal vodovodní kohoutek v kuchyni, instalatér by nemohl být instalatérem. Kdyby nebylo mne, nemohla byste být vy. Všichni jsme posvátní partneři. A proto nikdo nesmí nikoho odsuzovat. Neboť nevíme, jakou cestu si ta či ona posvátná duše zvolila a jaký úkol na sebe vzala. Je tu proto, aby byla naším přítelem, nebo naším nepřítelem? Naším pomocníkem, nebo naším pronásledovatelem? Až tohle pochopíme, pak odhalíme tajemství a smysl života. Pak budeme žehnat každému a všemu na tomto světě.

V Hovorech s Bohem je to vyjádřeno jednoduchým a překvapujícím prohlášením: Hitler šel do nebe.


Přátelství s Bohem, str. 45

N: Neexistují ani oběti, ani zločinci. Lidé se nerozdělují na "dobré" a "špatné". Bůh stvořil pouze dokonalost. Každá duše je dokonalá, čistá a krásná. Ve stavu zapomnětlivosti, v němž žijí tady na Zemi, mohou tyto dokonalé bytosti dělat nedokonalé věci - nebo to, čemu říkáme nedokonalé věci - a přece všechno, co se v životě děje, má svůj dokonalý důvod. V Božím světě neexistují chyby a nic se neděje náhodou. A nikdy k tobě žádný člověk nepřijde bez daru v ruce.

Výborně. To je velmi dobré.

N: A přesto je to pro mnoho lidí velmi těžko pochopitelné. Vím, že jsi to vysvětlil v Hovorech s Bohem, ale někteří lidé to stále nemohou pochopit.

Časem se všechno vyjastní. Lidé, kteří hledají poznání, nakonec tuto pravdu pochopí.

N: Určitě jim pomůže, když si znovu přečtou povídku Dušička a slunce a také Hovory s Bohem.


Nová proroctví - viz také Myšlenky HSB / Poselství / Devět nových odhalení

Neexistuje nic takového jako "správný" a "špatný". Existuje pouze to, co nám slouží a co nám nesouží, a to závisí na tom, čím se snažíš být, co chceš dělat nebo mít.Pozn.: O dobru a zlu - viz také Myšlenky HSB / Témata / O podstatě Boha


* * *
Text na této stránce je pouze úryvkem, který patří do rozsáhlejšího kontextu v rámci celé knihy. Pro úplnost doporučujeme přečtení celé výše uvedené knihy.

^ Zpět na seznam