N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nesnažte se zjistit čím jste, ale stát se tím, čím chcete být.


Seznam knih Hovory s Bohem

Knihy Neale Donalda Walsche, které se staly světovými bestsellery posledního desetiletí, se zabývají všemi oblastmi lidské pozemské existence - od řešení osobních otázek a problémů (vztahy, práce, úspěch, zdraví, duchovní rozvoj) přes problémy celospolečenské (sociální, ekonomické, politické) až po otázky zabývající se podstatou duše, prostoru a času a možnou transformaci společnosti a vědomí lidstva. Tyto knihy ovlivnily milióny lidí na celém světě a staly se inspirací k důležitým změnám v každodenním životě mnoha z nich.

Hovory s Bohem - Kniha 1 byla poprvé publikována vydavatelstvím Hampton Roads Publishing Company, Inc. v USA v květnu roku 1995 a velice rychle se stala # 1 na New York Times bestseller list, kde se držela více než dva a půl roku. Všechna pokračování, mezi něž patří: Hovory s Bohem - Kniha 2, Hovory s Bohem - Kniha 3, Přátelství s Bohem a Přijímání Boha, se na tento seznam dostaly také. Knihy Hovory s Bohem byly přeloženy do 34 jazyků a prodávají se ve 30-ti zemích světa. Dosud se jich prodalo více než 7 miliónů výtisků. Poslední knihou z této série, která dosud vyšla, je kniha Návrat domů k Bohu - Život, který nikdy nekončí, jenž byla publikována v roce 2006. Kniha pokrývá nová témata, která zatím nebyla diskutována v předchozích knihách. Vedle renomované série s názvem Hovory s Bohem je Neale Donald Walsch autorem a spoluautorem dalších 16 knih a mnoha audio a video nahrávek.

V českém překladu vyšla kniha Hovory s Bohem - Kniha 1 poprvé v roce 1998 v Nakladatelství PRAGMA. Nejnovější kniha spisovatele Neala D. Walsche je k dispozici zatím pouze v originále v anglickém jazyce.

V českém překladu vyšly tyto knihy N. D. Walsche:Další knihy N. D. Walsche: Knihy N. D. Walsche v českém překladu vyšly v nakladatelství PRAGMA.
Ilustrovaná kniha Malá duše a slunce vyšla v nakladatelství SYNERGIE.