N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Vaše názory vám brání prožívat radost a vaše očekávání vás činí nešťastnými.


Nadace Conversations with God

O Nadaci

The ReCreation Foundation, Inc., která je známa také pod názvem The Conversations with God Foundation - Nadace Hovory s Bohem, je neziskovou organizací, kterou založili Nancy a Neale Donald Walshovi a která je určena ohromné odezvě lidí z celého světa, jenž touží udělat něco hmatatelného pro to, aby rozšířili poselství Hovorů s Bohem. Aby Nadace pomohla lidem „být změnu, kterou si ve světě přejí vidět“, pořádá přednášky, semináře a různé aktivity a programy, aby jim tak umožnila využít těchto poselství k proměně svého vlastního života i k proměně světa jako celku.

Historie

V roce 1993, potom co napsal první z knih Hovory s Bohem, byl Neale Donald Walsch hluboce inspirován poselstvím, že "účelem života je přetvořit sebe sama podle té nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jsme kdy o sobě měli". Neale chtěl něco podniknout pro rozšíření těchto poselství a rad a přál si, aby byly tyto pravdy a ponaučení nejenom funkční pro každodenní život, ale také všeobecně dostupné všem lidem. K tomuto účelu založil ReCreation Foundation - nadaci pro osobní rozvoj a spirituální porozumění. Nadace byla zaregistrována v roce 1995 jako nezisková organizace.

Vize

Vizí Nadace Conversations with God je život na planetě, kde světový mír a globální obnovitelnost je samozřejmostí, nikoliv pouze výjimkou. Lidé spolupracující s touto Nadací věří, že je možné k tomu dospět pomocí přímé aktivity a spolupráce lidí, kteří prostřednictvím vlastního ztělesnění myšlenek z trilogie Hovory s Bohem přetvoří svůj vztah k Životu či Bohu. A díky tomuto přetransformovanému vztahu mohou také přetvořit vztah k jejich vlastní vnitřní bytosti a přenést a aplikovat tak tento transformační proces na jejich vztahy k celému lidskému společenství. Lidé pak budou moci fungovat ve svých životech a vztazích láskyplným, mírumilovným, harmonickým způsobem a s ochotou ke spolupráci. Navíc jsou přesvědčeni o tom, že jednoduše "svou přítomností ve světě" se mír a globální obnovitelnost zhmotní prostřednictvím sdílení poznání, zdrojů a činů mezi jednotlivci a organizacemi.

Poslání

Posláním Nadace Hovory s Bohem je vytvořit prostředí a podmínky, ve kterých by se mohla za Zemi rozšířit nová forma spirituality. Nadace pomáhá lidem "být změnou, kterou by chtěli vidět", a to tak, že sdílí poselství HSB a vzájemně spolupracuje s organizacemi a jednotlivci, kteří se snaží aplikovat tato poselství a poselství podobných autorů do každodenního života.

Závazek

Nadace naplňuje svou vizi a své poslání tím, že pořádá přednášky, semináře a různé aktivity a programy, které umožňují lidem využít tohoto poselství k tomu, aby proměnili jak své životy tak svět jako celek. Jedním z programů Nadace je také zajišťování hojného počtu publikací pro ty lidi, kteří si je nemohou dovolit zakoupit. Neale D. Walsch a pracovníci Nadace Conversations with God zvou každou láskyplnou duši, aby se přidala k nim a také k našemu většímu globálnímu společenství, projevovat principy HSB prostřednictvím našich každodenních životů.