N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Neexistuje nic než láska.


První dny Humanity's Team

Stalo se něco zcela neobyčejného. Více než 4.500 lidí z celého světa se během předcházejících šesti dnů, kdy vám píšu tyto řádky, rozhodlo, že věnují část svého času, talentů a energie společnému úsilí změnit svět.

Pouze před několika dny otevřela Nadace 'Convesations with God' přihlašování do Humanity´s Team, jenž je novým celosvětovým hnutím, které se snaží shromažďovat a spojovat lidi kolem hlavní řídící myšlenky: že svět nemusí být v takovém stavu, v jakém je, neboť ho jednotliví lidé mohou změnit, tím, že využijí sílu své duchovní přítomnosti.

Před více než čtyřmi měsíci byla vydána kniha s názvem 'Nová proroctví', která obsahuje v závěru inspirativní výzvu k akci. Vyzývá lidi z celého světa, aby se spojili jako duchovní aktivisté, aby rozvířili hladinu, rozhoupali loď a udělali něco málo rozruchu kolem nové myšlenky o Nové duchovnosti.

Tato Nová duchovnost by byla vybudována na základě Nových odhalení obsažených v této knize a většího souboru principů obsažených v knihách Hovory s Bohem - materiálu, který již nyní čítá sedm svazků.

Podstatou této myšlenky není vytvořit nové náboženství nebo další systém přesvědčení, ale rozšířit a rozvinout naše současné náboženství a přesvědčení, ponechat to nejlepší z našich tradičních teologií a uvolnit přinejmenším to, co nám již více neslouží.

Klíčové poselství Nové duchovnosti je obsažené v 15-ti slovech Nového zákona, které byly zmíněny v knize Přátelství s Bohem: "My všichni jsme jedno. Naše cesta není lepší cesta. Naše cesta je pouze jiná cesta."

Organizovaná náboženství, která o sobě prohlašují, že dávají lidstvu jedinou pravou cestu zpět k Bohu byly zdrojem většího chaosu a více trápení na zemi, než jakýkoli jiný zdroj - jak se píše v tomto posledním dialogu s Bohem.

To, co nyní naše Planeta potřebuje, je souhrn myšlenek o Bohu a Životě. Poslání Hmanity´s Team spočívá v tom, aby vytvořil prostor pro možné rozšíření Nové duchovnosti na Zemi a pro nový sen, který budou všichni obyvatelé této Planety snít.

Tento nový sen pro celé lidstvo bude předložen na prvním Sekání leadrů Humanity´s Team, který se bude konat 27. - 29. 7. 2003 v Portlandu v Oregonu. Výzvou našeho dnešního světa k změně je fakt, že obyčejní lidé nejsou organizováni a ti, kteří jsou organizováni, nejsou obyčejnými lidmi. Nyní se to všechno však postupně změní.

Pokud po celém světě mohou být vytvořeny sítě teroristů, pak mohou vzniknout rovněž i malé skupinky lidí, kteří pracují společně pro mír a harmonii.

Na toto setkání, kde se neplatí žádné vstupne a které je zdarma, se již zaregistrovalo mnoho lidí z celého světa. Vše co musíš udělat je nějak se tam dostat a zabezpečit si ubytování a stravu. Tato třídenní akce bude otevřena také pro veřejnost a to také bez vstupného.

Na této akci bude zvoleno vedení Humanity´s Team. Záměrem je vytvořit základy světové sítě duchovních aktivistů s regionálními koordinátory pro každý z kontinentů, pro každou jednotlivou zemi a s místními leadry, kteří budou vést a inspirovat aktivity mnohých center Humanity´s Team, které budou brzy založeny ve městech, městečkách a vesnicích po celém světě.

V prvních několika hodinách potom, co jsme zveřejnili tuto akci, se zaregistrovalo téměř 200 lidí. Na toto setkání leadrů je k dispozici pouze tisíc míst a téměř čtvrtina z nich byla obsazena dříve než jsi stačil mrknout okem.

-- Jsem nadšen! Doufám, že není pozdě se přihlásit!!!
-- Už se nemůžu dočkat. Už je načase!!
-- Jsem nadšen tímto poselstvím. Děkuji Ti, že nás tak hluboce povzbuzuješ. Doufám, že tam bude přítomno mnoho a mnoho spřízněných lidí.
-- Je to můj záměr a hluboký závazek udělat vše, co jsem na této Zemi přislíbil udělat pro toto neuvěřitelně krásné bytí, kterému se říká Lidstvo - pro mé nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všeho, co je.
-- Velice rád bych se setkal s ostatními, kteří mají zájem vytvořit média, která budou propagovat kulturu Humanity´s Team (v oblasti zábavy a to vtipným a neformálním způsobem). Byl bych rád, kdyby existoval nějaký seznam skupin a způsobů, jak se spojit s ostatními, kteří sdílejí s námi tuto vizi.
-- Děkuji Ti za tuto příležitost. Naše skupina, kterou vede J.R. teď společně dočetla Knihu 3. Byl jsem požehnán tímto rozhovorem... těmito knihami.
-- Děkuji Ti ~ děkuji Ti ~ děkuji Ti za to, že jsi vytvořil pro nás tuto příležitost, abychom se setkali a společně se smáli, plakali, hráli si a jednoduše pouze spolu byli...
-- Celým svým srdcem, celou svou duší "JÁ VÍM", že to je to, nač mne celý můj život připravoval. Můžu Ti velice posloužit - Tobě, celému týmu a této věci. Můžu Ti předložit svých deset let zkušeností se zpravodajstvím na té nejprofesionálnější úrovni, deset let zkušeností v Hollywoodu v oblasti produkce filmů, osm let práce na vývoji internetové a počítačové technologie, tři roky praxe při zakládání a vedení obchodních společností a ještě celý život duchovního hledání.

Doufám, že také Ty se přidáš k našemu Humanity´s Teamu. Prosím, podívej se na odkaz Humanity´s Team na těchto stánkách, nebo pokud mluvíš anglicky na internetovou stránku www.HumanitysTeam.com. Hledáme lidi, kteří jsou připraveni změnit svět.

Neale Donald Walsch
13. únor 2003