N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Můžete dělat, být a mít všechno, co si dokážete představit.


O Nealovi


Neale Donald Walsch je současný americký spisovatel, jehož knihy Hovory s Bohem hluboce oslovily celý svět. Předtím než začal psát svou nyní již proslavenou sérii knih Hovory s Bohem, byl po většinu svého života profesionálně úspěšný, avšak neustále hledal jeho vyšší smysl. Jeho série knih Hovory s Bohem ovlivnila milióny lidí na celém světě a stala se inspirací k důležitým změnám v každodenním životě mnoha z nich.

Nealova cesta začala tím nejobyčejnějším způsobem. Ve chvíli, kdy byl přetížen a vystresován každodenním moderním životem a neviděl žádné možnosti volby, jeho frustrace dosáhla vrcholného bodu, a tak si začal uprostřed jedné dlouhé bezesné noci zapisovat do svého poznámkového bloku své otázky týkající se smyslu života a odpovědi, kterého začaly napadat. Takto začal před více než 10 lety dialog, který se stal se oblíbenou sérií knih Hovory s Bohem a který navždy změnil Nealův život a životy mnoha miliónů lidí.

V současné době byly knihy přeloženy již do 34 jazyků a prodalo se jich více než 7 miliónů výtisků. Vedle neobyčejné série knih Hovory s Bohem je Neale autorem dalších 16 knih a také mnoha video a audio programů. Hovory s Bohem - Kniha 1 byla poprvé publikována vydavatelstvím Hampton Roads Publishing Company, Inc. v USA v květnu roku 1995 a velice rychle se stala # 1 na New York Times bestseller list, kde se držela více než dva a půl roku. Dalších šest knih se série Hovory s Bohem se dostalo na tento seznam také.

Série knih Hovory s Bohem změnila po tisíce let udržované staré pohledy na život a lidskou pozemskou existenci a vyvolala mezi čtenáři nesmírnou odezvu. Od vydání první knihy Hovory s Bohem Neale D. Walsch dostal více než 100.000 dopisů od čtenářů jeho knih. Aby bylo možné zvládnout tuto ohromnou odezvu od lidí na tyto knihy, Neale se spojil se svými přáteli a založil Coversations with God Foundation www.cwg.org - Nadaci Hovory s Bohem - neziskovou vzdělávací organizaci, která se zaměřuje na to, aby inspirovala svět a pomohla mu tak přejít od násilí k míru, od zmatku k pochopení, od hněvu k lásce.

Neala přivedla jeho práce do všech koutů světa; od schodů Macchu Picchu v Peru ke schodům Svatyně Shinto v Japonsku, od Rudého náměstí v Moskvě k náměstí Sv. Petra ve Vatikáně až po náměstí Tinanmen v Číně. A všude kde byl, od Jižní Afriky po Norsko, Chorvatsko až Holandsko, od ulic Zürichu až po ulice Soulu, se setkal s hlubokou touhou lidí najít nový způsob života - konečně v míru a harmonii. Neale se snaží přinést lidem nové pochopení Života a Boha v naději, že jim umožní tento mír a harmonii konečně prožívat.

V roce 2003 založil Neale D. Walsch organizaci Humanity´s Team www.humanitysteam.com, kterou definoval jako hnutí pro občanská práva a duchovní rozvoj. Humanity´s Team v současné době sdružuje několik desítek tisíců jednotlivců z celého světa, kteří se společně zapojují do šíření poselství knih Hovory s Bohem s touhou po zachování světového míru. V roce 2005 začal Neale D. Walsch rozvíjet globální vzdělávací program The School of the New Spirituality - Škola Nové duchovnosti www.schoolofthenewspirituality.com. Na začátku roku 2006 dal podnět pro vzniku skupiny lidí s názvem The Group of 1000 - Skupina 1000 lidí www.groupof1000.com, která se snaží o založení Škol Nové duchovnosti v místech po celém světě.

Životní příběh Neala D. Walsche

Neale D. Walsch se narodil v Milwaukee, ve státě Wisconsin v USA do římsko-katolické rodiny, která podněcovala jeho touhu po hledání duchovních pravd. Náhled na život a přístup k Bohu, jenž získal Neale ve svém raném věku, ho později posunul k tomu, aby přesáhl tradiční pohledy organizovaného náboženství. Ve věku 15-ti let přivedl Neala jeho velký zájem o spirituálně založené učení k tomu, že začal číst různé spirituální texty, mezi něž patřily Bible, Rig Veda, Upanišády a Evangelium podle Sri Ramakrishny. Všiml si, že když se lidé oddají náboženství, zdá se, že jsou méně radostnými, více rozhněvanými a projevují chování, které je plné předsudků a separování se od druhých. Neale tak došel k závěru, že kolektivní prožitek teologie a náboženství není pozitivní.

Po maturitě na střední škole se přihlásil na Universitu Wisconsin v Milwaukee. Akademický život však jeho zájem dlouho neudržel a z univerzity po dvou letech odešel. Svůj zájem nasměroval do oblasti rozhlasového vysílání, což jej pak ve věku 19-ti let přivedlo k stálému pracovnímu místu v malé rozhlasové stanici daleko od jeho domova v Milwaukee, a to v Annapolis v Marylandě.

Díky své neustále neklidné povaze a snaze rozšířit své příležitosti pro sebevyjádření se Neale v letech, které následovaly, stal programovým ředitelem rozhlasové stanice, reportérem v novinách a nakonec šéfredaktorem novin a manažerem pro informování veřejnosti jednoho z největších národních školských systémů. Potom, co se přestěhoval na Západní pobřeží založil vlastní firmu pro Public relations a marketing. Jak přecházel od jedné oblasti kariéry k druhé, nemohl najít skutečné pracovní uspokojení, jeho partnerský život procházel krizemi (oženil a rozvedl se celkem čtyřikrát) a jeho zdraví se neustále zhoršovalo.

Rozhodl se proto přestěhovat do státu Oregon, kde chtěl v novém prostředí začít nový život a najít konečně sám sebe. Osud mu však připravil více, než jen změnu prostředí. Tato změna způsobila změnu v celém jeho životě. Přihodila se mu dopravní nehoda, kterou nezavinil a ze které vyvázl se zlomenou krční páteří. Následně kvůli rehabilitacím, které trvaly více než rok, ztratil práci a kvůli manželství, které se mu již dříve rozpadlo, přišel o svůj domov, a tak se během několika měsíců ocitl na ulici jako bezdomovec. Trvalo mu téměř rok, než si znovu uspořádal svůj život a získal opět střechu nad hlavou. Nejdříve si našel skromné zaměstnání na částečný úvazek, tentokrát opět v oblasti rozhlasového vysílání, kde se dopracoval k místu na plný pracovní úvazek a později, jako vyvrcholení své kariéry, k místu moderátora rozhlasové talk show.

Neale Donald Walsch se dostal až na dno společnosti, byl svědkem života na ulici a teď se zdálo, že je opět úspěšný. Bohužel však teď opět pociťoval ve svém životě prázdnotu. Po dlouhém období zoufalství se Neale vzbudil uprostřed jedné únorové noci v roce 1992 a začal psát rozhněvaný dopis Bohu: „Co mám udělat,“ rozhněvaně čmáral do žlutého poznámkového bloku „aby můj život začal fungovat“?

Otázky a odpovědi, které ho začaly napadat, ho neuvěřitelně překvapily a tak si je začal pečlivě zapisovat. Přicházeli další a další otázky, a tak rychle jak se objevovaly, přicházely i odpovědi, a to opět tím samým tichým hlasem, který, jak se mu zdálo, slyšel ve své hlavě. Neale říká, že slyšel hlas - tichý a příjemný, laskavý a milující, který mu dal odpověď na tuto a další otázky. Dříve, než si to Neale uvědomil, zapojil se do dvoustranného „dialogu“, který probíhal na papíře. V tomto svém prvním „rozhovoru“ pokračoval celé hodiny a pak ještě mnoho následujících týdnů a měsíců, kdy se vždy uprostřed noci probouzel a znovu ho to jakoby přitahovalo k jeho poznámkovému bloku. Tyto Nealovy rukou psané poznámky se později staly jedněmi z nejprodávanějších knih - knihami Hovory s Bohem. Neale říká, že ten proces, byl jako psaní diktátu a dialog, který tímto způsobem vznikl, byl publikován bez zásadních úprav či redigování.

Neale žije v Ashlandě ve státě Oregon v USA.