N. D. Walsch
    Home Sitemap STRÁNKY VĚNOVÁNY INSPIRUJÍCÍM KNIHÁM SOUČASNÉHO AMERICKÉHO SPISOVATELE NEALE D. WALSCHE, AUTORA #1. NEW YORK TIMES BESTSELLERU "HOVORY S BOHEM"

Nech každou duši jít svou vlastní cestou.


Úvodem

Vítejte na stránkách Hovory s Bohem (HSB)! Jsme nesmírně rádi, že jste právě teď a právě tady. Věříme, že se nic neděje zcela „náhodou“ a vše má určitý svůj smysl, stejně tak jako i to, že jste navštívili tyto stránky.

Možná jste tady proto, že podobně jako mnoho dalších lidí pociťujete jakýsi neklid nebo touhu po hledání. Možná hledáte odpovědi na ty nejpodstatnější otázky týkající se lidského života, protože toužíte prožít plnohodnotný život naplněný radostí, harmonií, láskou a hojností na všech úrovních. Možná patříte mezi ty, kteří jednoduše touží po osobním rozvoji, nebo mezi ty, kterým není lhostejný osud naší Planety a kteří si uvědomují naléhavost a nutnost udělat něco pro řešení současné krize ve světě.

Je možné, že na těchto stránkách najdete odpovědi na některé ze svých otázek. Smyslem existence těchto stránek je totiž přinést lidem nové pohledy na život a svět kolem sebe a na své vlastní já. Nové pohledy, které mění staré po tisíciletí udržované představy o tom, kdo jsme, jaký je smysl našeho života, proč jsme na tomto světě a co můžeme udělat proto, abychom nezůstali jenom u krásných přání, ale dospěli k jejich plné realizaci tady a teď v tomto životě.

...Zároveň je však možné, že některé z těchto nových názorů budou pro Vás příliš „převratné“ a i když budou zapadat do celkového obrazu, rozhodnete se je nepřijmout. Záleží zcela na Vás, co si vyberete. Najdete-li na těchto stránkách jedinou myšlenku, která Vás přivede o krok blíže k tomu, po čem opravdu toužíte, pak tyto stránky splnily svůj účel.

Z čeho tento server vychází? Proč se jmenuje „Hovory s Bohem“?

Tyto stránky jsou o knihách současného amerického spisovatele Neala Donalda Walsche s názvem „Hovory s Bohem“ (takto se jmenuje základní série několika na sebe navazujících knih), které se staly světovými bestsellery. Knihy se zabývají všemi oblastmi lidské existence – od řešení osobních otázek týkajících se partnerských vztahů, práce, zdraví, duchovního rozvoje, osobní spokojenosti a úspěchu, přes problémy sociální, vzdělávací, ekonomické, politické a teologické, až po otázky týkající se podstaty duše, prostoru a času a možné transformace společnosti a vědomí lidstva. Knihy N. D. Walsche hovoří o podstatě existence lidstva a o „příčinách“ současných velmi závažných problémů, kterým lidstvo čelí, a zároveň nabízí návod na to, jak je řešit.

Při nahlédnutí do knih čtenáře na první pohled upoutá a možná i překvapí forma, jakou jsou knihy napsány. Knihy jsou psány formou rozhovoru, který vede Neale s Bohem. Neale klade otázky a Bůh mu odpovídá. Už tady si může čtenář položit otázku, ať je věřící nebo nevěřící: „Jak je možné, že se někdo může opovážit říct, že ví, jak by na otázky odpověděl Bůh, a pak to ještě vydat jako knihy?“ V tomto krátkém úvodu je to obtížné vysvětlit. Nejlepší odpověď na tuto otázku dají samotné knihy. Zde snad jen tolik, že Neale sám sebe nedává do středu pozornosti. Právě naopak. Povzbuzuje každého, aby začal svůj vlastní rozhovor, neboť všichni máme v sobě nekonečný zdroj moudrosti a vědění a vrozenou schopnost se na tento zdroj napojit, jen si to dostatečně neuvědomujeme. K myšlenkám, o kterých píše ve svých knihách, se Neale staví takto: „Tady je nový způsob chápání smyslu a podstaty Života a Boha – pokud chcete, použijte ho.“

Myšlenky knih Neale Donalda Walsche se hluboce dotkly a pozitivně ovlivnily milióny lidí na celém světě a staly se tak inspirací k důležitým změnám v jejich každodenních životech. Jednotlivé knihy ze série Hovory s Bohem se staly světovým bestsellery a držely se více než dva a půl roku na seznamu nejprodávanějších knih New York Times Bestseller List. Knihy byly přeloženy do 34 jazyků a prodávají se v 30-ti zemích světa; celkem se dosud prodalo po celém světě více než 7 miliónu výtisků těchto knih.

V HSB se mluví o Bohu. Co když v Boha nevěřím?

Neale Donald Walsch ve svých knihách říká, že není podstatné zda věříte či nevěříte v existenci Boha. Synonymum pro slovo Bůh je Život. Pokud v Boha nevěříte, pak si bez obav při čtení knih i těchto stránek můžete provést tuto slovní záměnu. Navíc ve svých knihách říká, že pokud nějaký Bůh existuje, dal Vám svobodnou vůli, osobní sílu a nekonečné možnosti k tomu, aby jste si vytvořili život takový, jaký si přejete, a tak v tomto smyslu, jak říká Neale, „je nejkrásnějším okamžikem pro Boha chvíle, kdy si uvědomíte, že žádného Boha nepotřebujete“.

Knihy ani tyto stránky v žádném případě nepropagují žádné náboženství (ani sektu), v jistém smyslu je tomu právě naopak. Ve své knize „Nová proroctví“ poukazuje N. D. Walsch na fakt, že organizovaná náboženství jsou jedním z hlavních příčin problémů dnešního světa, neboť svými teologiemi o výlučnosti a nadřazenosti propagují myšlenky, které rozdělují svět a jsou příčinou mnoha konfliktů a válek.

Soubor myšlenek z knih Hovory s Bohem autor označuje jako „Novou duchovnost“. Nová duchovnost říká, že to, co by světu teď nejvíce prospělo, je rozšíření či změna systému přesvědčení lidí, kteří by si tak uchovali to nejlepší z toho, co mohou nabídnut tradiční pohledy a zároveň přijali nové pochopení a nový léčivý přístup, který nabízí Nová duchovnost. Snahou knih Hovory s Bohem je ukázat, že řešení problémů a krizí, které dnes zažíváme, existuje a že podstata řešení těchto problémů leží v oblasti duchovní (spirituální) spočívající v rozvoji vědomí lidí, a nikoliv v oblasti politické, ekonomické, vojenské nebo ortodoxně náboženské – jak se velká část světa domnívá a jak lidstvo stále neúspěšně praktikuje.

Otázkou proto zůstává, zda-li jsou myšlenky knih Hovory s Bohem přijímány otevřeněji „nevěřícími“ nebo „věřícími“. Odpověď na tuto otázku však není podstatná. Knihy Hovory s Bohem jsou určeny pro každého. Jsou nádherným darem pro ty, kteří se vážně zamýšlejí nad důležitými životními otázkami a hledají pravdivé odpovědi. Jsou pro všechny, kteří hledají pravdu s upřímným srdcem, toužící duší a otevřenou myslí. A jediným kritériem „pravdivosti“ těchto myšlenek je to, zda-li jsou v souladu s nejhlubší vnitřní pravdou čtenáře.

Budeme velmi rádi, pokud Vás knihy Hovory s Bohem a sto stránky inspirují a probudí na Vaší vlastní cestě... pokud ve Vás probudí touhu žít podle té nejkrásnější představy, jakou si sami o sobě a svém životě dokážete vytvořit.

Příjemné okamžiky při čtení těchto stránek i knih Hovory s Bohem přejí

AutořiStránky byly vytvořeny především z těchto zdrojů:
  • Překlady článků ze stránek Nadace 'Conversation with God' N. D. Walsche www.cwg.org,
  • citací z knih Hovory s Bohem, které v českém překladu vydalo Nakladatelství PRAGMA.